PODĚKOVÁNÍ S PŘÁNÍM NA LÉTO

Rádi bychom poděkovali všem rodičům,

za veškeré věnované SPONZORSKÉ DARY
a 
skvělou celoroční spolupráci!

A zároveň přejeme všem dětem, rodičům
a ostatním příznivcům naší MŠ,

krásné a prosluněné prázdniny,

plné skvělých zážitků a odpočinku

a šťastných návratů domů!

Přejí všichni z Alšovky.