Růžová třída

 • Nástěnka – třídní informace

  Kouzelník v MŠ

  Zatloukání hřebíků – tvoření v polytechnické dílně

  Dušičkový výlet Růžové třídy

  Divadlo v MŠ „O Palečkovi“ a „Hrnečku, vař!“

  Halloweenské dopoledne

  Pečení halloweenského cukroví

  Pásmo pohádek v kině Vesmír

  Bramboriáda v MŠ 

  První den ve školce

  Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky..

  „HOLA, HOLA ŠKOLKA VOLÁ“

  VÍTÁME VÁS PO PRÁZDNINÁCH

  Už se na Vás těší:

  Paní učitelky – Kateřina Vaňková, DiS. a Bc. Eva Vávrová, DiS.

  Asistent pedagoga – Veronika Křížová

  Školní asistent – Kristýna Císařová

 • Režim dne školní rok 2023-2024
     6:30 – 8:30 příchod dětí, výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti
     8:30 – 8:45 průběžná hygiena, přesnídávka ve třídě
     8:45 – 9:05 pokračování v činnostech započatých před svačinkou, komunikativní kroužek, didakticky zacílené frontální, skupinové a individuální činnosti
    9:05 – 11:05 pobyt venku, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
  11:05 – 11:25 hygiena, oběd
  11:30 – 13:45 hygiena, čtení a poslech pohádek, relaxační hudba, odpočinek, klidové činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku
  13:45 – 16:00 vstávání, hygiena, svačinka, klidové činnosti, hry, zpěv, debata o činnostech z průběhu dne, volný výběr činnosti, úklid