Růžová třída

 • Nástěnka – třídní informace

   

  Upozornění pro rodiče!

  Milí rodiče, letos si děti nebudou čistit ve školce zoubky. Nenoste prosím, dětem kartáčky do školky. A prosíme o donesení vlastních hřebenů nebo kartáčů na vlasy pro holčičky. Rušíme stávající školkovské hřebeny.

  Děkujeme 🙂 

   

 • Broučkování

   

  Do naší MŠ zavítala paní, která dětem představila různý hmyz, se kterým se běžně setkávají a hravou formou ukázala jeho život. Děti si měly možnost zahrát na mravence, ploštice i světlušky, také si prohlédnout knihy, prozkoumat hmyz pomocí lupy, osahat si a prohlédnout makety hmyzu. Dětem se “Broučkování” velice líbilo.

 • Oslava narozenin

   

   

   

   

   

   

   

  V naší Růžové třídě, jsme všichni oslavili Pepíkovi narozeniny

 • CVIČENÍ S NOVÝMI POMŮCKAMI

   

   

  Při cvičení s novými molitanovými kolečky z dětí vyrostly houbičky 🙂 

 • ČINNOSTI VE ŠKOLCE, KTERÉ NÁS BAVÍ

   

  Ani my v Růžové třídě nemeškáme a pouštíme se do tvoření. Podívejte, jak nám to pěkně jde. 🙂 

 • HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ…

   

  Oslavujeme narozeniny v Růžové třídě 🙂 

   

   

 • Oznámení!!!

  Vybíráme peníze do tzv. fondu „SRPŠ“ na akce pro děti na školní rok 2020/2021.

  Částka na školní rok se pohybuje cca 650,- Kč.

  U některých dětí zůstaly přeplatky z loňského školního roku!

  Přesnou částku se dozvíte u paní učitelek na třídě.

  Částky prosím uhraďte na svých třídách do konce měsíce ZÁŘÍ 2020.

  Děkujeme.

 • Fotogalerie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Režim dne školní rok 2020-2021

     6:30 – 8:30 příchod dětí, výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti
     8:30 – 8:45 průběžná hygiena, svačinka (přesnídávka) ve třídě
     8:45 – 9:05 pokračování v činnostech započatých před svačinkou, komunikativní kroužek, didakticky zacílené frontální, skupinové a individuální činnosti
    9:05 – 11:05 vycházka, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
  11:05 – 11:25 hygiena, oběd
  11:30 – 13:45 péče o chrup, čtení a poslech pohádek, relaxační hudba, odpočinek
  13:45 – 16:00 vstávání, hygiena, svačinka, klidové činnosti, hry, zpěv, debata o činnostech z průběhu dne, volný výběr činnosti, úklid