NÁCVIK POŽÁRNÍ EVAKUACE DĚTÍ

Konec školního roku jsme pojali tak trochu netradičně, a ještě s trochou toho adrenalinu.

Za asistence profi hasičů z Velkého Poříčí jsme uskutečnili nácvik evakuace dětí a personálu z budovy školy.

Tento zátěžový zážitek děti zvládly velice dobře a skutečně v rekordním čase přesunu na školní zahradu.

Hasiči s radostí všechny pochválili za disciplinovanou a rychlou evakuaci. Společně si ještě zopakovali zásady  chování a prevence před vznikem požáru a důležitosti ochrany vlastního zdraví.

Na oplátku jsme si užili trochu toho stříkání z hadice, prohlédli vybavení hasičského auta, a nakonec nechyběl ani zvuk sirény a světelné majáky.

Velice děkujeme za společný nácvik.

Všichni z Alšovky.