Zahrada skřítka Alšánka se ke Dni dětí rozrostla

Děti slavily dětský den už v úterý 30. května a oslava to byla pořádná, protože tím největším dárkem ke Dni dětí (1. 6.) byly tentokrát dva nové herní prvky – dřevěný altán a kuličková dráha.

Na pozvání paní ředitelky Kláry Skleničkové si oslavu nenechali ujít ani zástupci města Náchoda – starosta Jan Birke, místostarostové František Majer a Milan Vik a vedoucí odboru školství Iveta Lukešová. V neposlední řadě pak za MAS Stolové hory paní Mirka Soldánová.

Nové edukační prvky byly pořízeny v rámci projektu „Zahrada skřítka Alšánka“ a financovány z prostředků dotačního titulu Program rozvoje venkova ČR právě prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory. http://www.mas-stolovehory.cz/

Samotný projekt mateřské školy, tak navázal na již zrealizované projekty a je zaměřen na hru s vodou a dětem tak přináší intenzivní smyslové vnímání a rozvíjí představu o zákonitostech chování vody. 

Kuličková dráha je určena přímo pro hru s vodou, děti seznámí s jejími vlastnostmi, zjistí, co plave a co se potápí, jaká je energie vody a jak s vodou hospodařit. Prvek lze zároveň využívat právě i jako kuličkovou dráhu a děti tak seznámí s fyzikálními jevy.

Nový dřevěný altán dětem poskytne stinné místo na zahradě a zároveň zajistí prostor pro relaxaci nebo individuální a skupinovou spontánní hru.

Přejeme našim dětem, aby nové prvky poskytly hodně zábavy a nových zážitků.