O nás

Kde nás najdete:
Naše mateřská škola se nachází v krásné čtvrti Náchoda zvané Třešinky. Je obklopena čistou přírodou, stálou zelení lesoparku Montace a příjemnými sousedy. Zobrazit školu na mapě.

Program naší mateřské školy:
Program vychází z toho, co budou děti potřebovat v životě. Vybírá konkrétní poznatky, rozvíjí vlastnosti, které jsou důležité pro praktický život.

Program naší mateřské učí:
 • být tvůrčí, mít představivost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • sdílet zájem o odpovědnost vůči městu, zemi a prostředí, ve kterém žijí
 • být fyzicky pohodový, zdatný, mít dobrý vztah k životním návykům a postojům

Co na Vás čeká:
Přivítá Vás příjemné prostředí mateřské školy,které je uspořádáno jako větší rodinný dům s mnoha hracími a pracovními koutky a zahradou, která také láká k dětským hrám. Děti se schází ve dvou smíšených skupinách a jedné skupině homogenní.

Co je pro Vaše dítě připraveno:
 • prostředí pro vznik nových kamarádství
 • veselé povídání, malování, zpívání a tančení
 • mnoho krásných pohádek, veršů a hádanek
 • divadelní představení
 • výlety do okolí, pozorování přírody a přírodní pokusy
 • exkurze
 • různé soutěže a sportovní vyžití
 • zábavná odpoledne pro děti i jejich nejbližší
 • oslavy svátků během roku – lidové tradice

Charakteristika třídy

Naše Bílá třída není moc velká, ale stačí na to, aby se v ní dařilo přátelství, radosti a pohodě. Během letošních prázdnin byla naše třídička vybavena novým, vkusným nábytkem a také novými podlahovými krytinami. Třída je velmi útulná, prosvětlená s krásným výhledem na Náchodský zámek. Ve třídě je tento školní rok zapsáno 17 dětí – a v září jsme přivítali 14 nových kamarádů. V naší třídě je více chlapců, méně holčiček. Třída má jen jednu paní učitelku, a to Veroniku Hubkovou DiS., která se jim věnuje dopoledne do oběda a na odpolední odpočinek a činnosti děti přejdou do Oranžové třídy! Naše třída je vybavená dětskými koutky, které nabízejí možnosti rozvíjení dětí v mnoha směrech:

 1. „pískovnička“, jenž dopřává poznání přírodních materiálů a pomáhá rozvíjet jemnou motoriku
 2. počítavý koutek, využívaný převážně k posílení znalostní a logické stránky dítěte
 3. koutek pohybový, kde si dítě vybírá tělovýchovné pomůcky k rozvoji zábavy a k relaxaci
 4. koutek pro naše „maminky“, který posiluje a upevňuje oblast citovou a rodinnou – vaříme, žehlíme, staráme se o panenky
 5. koutek „dopravní“, převážně zde najdou vyžití chlapci
 6. koutek „plný nápadů“, který umožňuje dětem výběr stavebnic, společenských her
 7. koutek „malujeme“ převážně pro malé zručné malíře a tvořitele
 8. koutek „zpíváme a hrajeme si“, který posiluje hlavně oblast hudební a umožní dětem seznámit se a ozkoušet si hudební nástroje

… A také plno dalších překvapení a koutků pohody pro rozvoj zvídavosti vašich dětí.

Klub Duháček

Bílá třída bude po obědě využívána pro účely nadstandardního „nespavého“ programu pro předškolní děti z Oranžové a Růžové třídy. Klub Duháček se bude uskutečňovat každý den v týdnu mezi 12:15 – 13:45. Programy vycházejí z potřeb dítěte, rozvíjí vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro praktický život.

Desatero klubu Duháček:

 1. umět pozdravit
 2. umět se představit
 3. umět pomoci kamarádovi
 4. umět být uvolněný
 5. umět se soustředit
 6. umět dodržovat společně vytvořená pravidla a i předem určená
 7. učíme se samostatně myslet
 8. umět naslouchat kamarádům
 9. učit se používat pomůcky a slušně s nimi zacházet
 10. učit se uplatňovat získané znalosti v každodenním životě

Charakteristika třídy

Oranžová třída se nachází v prvním patře. Třída je vybavena novým, vkusným nábytkem a během letošních prázdnin se nám podařilo nechat vyměnit i podlahové krytiny, jak ve třídě, tak i v herničce. Její rozdělení je na „tvořivou“ třídu a „hravou“ hernu, obě učebny nabízejí centra aktivit pro mnoho nápaditých her a činností. Jaká máme centra aktivit? Tak třeba – kuchyňku, krásný domeček pro panenky, dále kancelář, prodejničku, PC koutek, centrum pro konstruktivní činnosti, malování atd. Také máme mnoho dalších hraček a stavebnic, ze kterých si každý určitě vybere! K této třídě patří pěkně zrekonstruovaná koupelna také v Oranžové barvě.

I na letošní školní rok 2018/2019 jsme se společně s rodiči domluvili, že i nadále bude naše Oranžová třída, třídou samých předškoláků, tedy třídou předškolní a budou ji navštěvovat děti nejstarších věkové skupiny, pro který je tento rok, rokem povinné předškolní docházky.
Těchto kamarádů se nám sejde 20 a z toho bude 13 chlapců a 7 holčiček. Na tyto kamarády nečeká pouze předškolní Oranžová třída, ale také nadstandartní program v Klubu Duháčku, který bude probíhat každý den od 12:15 do 13:45 jako „nespavý program“.

A co naše třída nabídne? Společně se zaměříme se rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, stolování, na dovednosti komunikační a grafické, předmatematické a předčtenářské. A také na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. V tomto školním roce s předškoláky budou pracovat paní učitelky Bc. Andrea Bitnarová a paní ředitelka Klára Skleničková. Dále máme pro vás připravené různé písničky, básničky, říkanky, vtipné hádanky a mnoho dalších zajímavých věcí. Také nás jako „předškolní třídu“ čeká mnoho návštěv, exkurzí, výletů nejen po krásném okolí, hry na krásné školní zahradě, ale také důležitý úkol! – A tím je prezentace školy na veřejnosti. Tak třeba vystoupením pro seniory a občany města Náchoda k různým významným událostem. Nebo účastí v různých soutěžích výtvarných nebo pohybových, hudebních atd. Čeká nás toho opravdu mnoho, ale nezapomeneme také na spontální hraní, hry a pohyb!

Protože, my víme, že „Za každým mráčkem, najdeme krásnou duhu“, tak jako se to píše v našem vzdělávacím programu školy – Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem!

Charakteristika třídy

 • Růžová třída se nachází v prvním patře MŠ.
 • Naše třída je velmi útulná a prostorná, a jak už název napovídá, třída je laděna do růžové barvy.  Třídička je nově vybavena hezkým účelovým nábytkem a novými podlahovými krytinami.
 • Každé ráno se zde scházejí všechny děti ze školky. Po sedmé hodině se děti rozchází do svých tříd se svými učitelkami.
 • Třída je tvořena:
  • herničkou, ve které je umístěn klavír k hudebním a pěveckým činnostem, kde se konají pohybové chvilky, zábava a hry, debatní kroužek, odpolední odpočinek…
  • třídou se stolečky k výtvarným a pracovním činnostem, hrám apod. Celý prostor je využíván k volným hrám, k pohybovým aktivitám a hrám v centrech – koutcích.
 • Máme tu i mnoho námětových koutků např.: počítačový, odpočívací, nakupovací, kuchyňku, dílničku, kadeřnictví, kancelář, knihovničku, dráhu pro mašinky a auta, velké dřevěné a molitanové kostky a mnoho dalších pomůcek ke hrám.
 • V tomto školním roce máme ve třídě 10 dívek a 13 chlapců, ve věkové skupině 2,5 let – 6 let. V září přivítáme 2 nové děti.
 • Ve třídě na vaše děti každý den s úsměvem čekají paní učitelky: Lenka Vlášková DiS. a Claudia Matysková DiS.

Naše cíle

 • Postupně zapojovat děti do nového kolektivního dění, odstraňovat ostych před učitelkami a novými kamarády (odpoutávání od rodičů). Orientovat se v prostředí třídy, školy, zahrady. Vést děti k úklidu hraček na dané místo, aby hračky nebyly smutné.
 • Osvojování dovedností potřebných k hygieně, upevňovat kamarádské vztahy při hře i dalších činnostech, učit děti reagovat na dané situace, pokyn učitelky. Postupně získávat nové poznatky a zkušenosti.
 • Rozvíjet komunikaci s dětmi, posilovat jejich zájem, zvídavost, vést je k orientaci v prostředí.
 • Zprostředkovat dětem radostný prožitek, rozvíjet v nich pocit jistoty a pohody vlídným a klidným přístupem, prohlubovat hudební, pracovní a výtvarné dovednosti, …
 • Přesto všechno děti musí mít pocit, že si ve školce hrajeme a prožíváme spoustu legrace. Proto do činností zařazujeme různé zábavné bloky a projekty jako: Barevný týden, Pohádkový týden, Karnevalový týden, Čarodějný týden, Pyžamový den, prodloužený den pro předškoláky s přespáním ve školce s tématickou náplní. Účastníme se městských akcí, pořádáme exkurze a výlety, zahradní slavnost pro celou rodinu.