O nás

Kde nás najdete:
Naše mateřská škola se nachází v krásné čtvrti Náchoda zvané Třešinky. Je obklopena čistou přírodou, stálou zelení lesoparku Montace a příjemnými sousedy. Zobrazit školu na mapě.

Program naší mateřské školy:
Program vychází z toho, co budou děti potřebovat v životě. Vybírá konkrétní poznatky, rozvíjí vlastnosti, které jsou důležité pro praktický život.

Program naší mateřské učí:
 • být tvůrčí, mít představivost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • sdílet zájem o odpovědnost vůči městu, zemi a prostředí, ve kterém žijí
 • být fyzicky pohodový, zdatný, mít dobrý vztah k životním návykům a postojům

Co na Vás čeká:
Přivítá Vás příjemné prostředí mateřské školy,které je uspořádáno jako větší rodinný dům s mnoha hracími a pracovními koutky a zahradou, která také láká k dětským hrám. Děti se schází ve dvou smíšených skupinách a jedné skupině homogenní.

Co je pro Vaše dítě připraveno:
 • prostředí pro vznik nových kamarádství
 • veselé povídání, malování, zpívání a tančení
 • mnoho krásných pohádek, veršů a hádanek
 • divadelní představení
 • výlety do okolí, pozorování přírody a přírodní pokusy
 • exkurze
 • různé soutěže a sportovní vyžití
 • zábavná odpoledne pro děti i jejich nejbližší
 • oslavy svátků během roku – lidové tradice

Charakteristika Bílé třídy

Bílá třída se nachází v druhém patře MŠ. Ze všech tříd je nejmenší, avšak krásně prosluněná a s úžasným výhledem na náchodský zámek. Třída je zmodernizovaná a vkusně laděná do hnědobílé barvy s drobnými modrými doplňky.

Jedná se o běžnou třídu, věkově smíšenou. Jsou zde děti od 3 – 6 let. V letošním školním roce bude naši třídu navštěvovat 10 chlapců a 7 dívek. Pro nově příchozí děti se snažíme podat pomocnou ruku ke zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školy. Nově přivítáme 9 kamarádů.

V této třídě budeme působit dvě paní učitelky: paní učitelka Mgr. Helena Koutská a paní učitelka Sylva Balcarová DiS. V naší Bílé třídě od nového školního roku 2020/2021 dochází k velmi zásadní změně, a to v podobě celodenního provozu od 7:30 do 15:30 hod., kdy se paní učitelky budou vzájemně nejen překrývat při vzdělávání dětí, ale také se jim bude střídat ranní a odpolední služba. Rodiče, tak budou mít větší a častější možnost se s paní učitelkami každodenně setkávat, což doposud nebylo možné.

Děti si každý den mohou vybrat z činností, kterým se chtějí věnovat. Učí se zde hrou a prací s různými předměty a materiály. Učíme se také navzájem od sebe napodobováním a pozorováním.

Naše třída nabízí dětem několik koutků: kuchyňský, dílenský, kadeřnický, odpočinkový koutek, dřevěný domeček, kancelářský a také počítačový.

Snažíme se vytvářet kladný vztah k přírodě a k pohybu. Využíváme nabídku výstav, divadelních představení a dalších kulturních akcí.

Charakteristika Oranžové třídy

Oranžová třída se nachází v druhém patře. Třída je vybavena novým, vkusným nábytkem. Její rozdělení je na „tvořivou“ třídu a „hravou“ hernu, obě učebny nabízejí centra aktivit pro mnoho nápaditých her a činností. Jaká máme centra aktivit? Tak třeba – kuchyňku, krásný domeček pro panenky, dále kancelář, prodejničku, PC koutek, centrum pro konstruktivní činnosti, malování atd. Také máme mnoho dalších hraček a stavebnic, ze kterých si každý určitě vybere! K této třídě patří pěkně zrekonstruovaná koupelna také v Oranžové barvě.

I v letošním školním roce 2020/2021 bude Oranžová třída po společné domluvě s rodiči i nadále třídou předškoláků „DUHÁČKŮ“. Předškolní třídu budou navštěvovat děti především nejstarší věkové skupiny, pro který je tento rok, rokem povinné předškolní docházky. Těchto kamarádů se nám sejde 17 a celkem nás bude 19 z toho 2 děti budou mladšího věku. Chlapců bude 10 a holčiček 9. Na tyto kamarády nečeká pouze předškolní Oranžová třída, ale také nadstandartní program „Duháček“, který bude probíhat každý den od 12:15 do 14:00 jako „nespavý program“.

A co naše třída nabídne? Společně se zaměříme se rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, stolování, na dovednosti komunikační a grafické, předmatematické a předčtenářské. A také na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. V tomto školním roce s předškoláky budou pracovat paní učitelka Bc. Zuzana Středová Netrvalová a paní ředitelka Klára Skleničková a dále ještě Iveta Vránová, která bude působit jako asistentka pedagoga. Pro předškoláky máme připravené různé písničky, básničky, říkanky, vtipné hádanky a mnoho dalších zajímavých věcí. Také nás jako „předškolní třídu“ čeká mnoho návštěv, exkurzí, výletů nejen po krásném okolí, hry na krásné školní zahradě, ale také důležitý úkol! – A tím je prezentace školy na veřejnosti. Tak třeba vystoupením pro seniory a občany města Náchoda k různým významným událostem. Nebo účastí v různých soutěžích výtvarných, pohybových nebo hudebních atd. Čeká nás toho opravdu mnoho, ale nezapomeneme také na spontánní hraní, hry a pohyb!

Protože, my víme, že „Za každým mráčkem, najdeme krásnou duhu“, tak jako se to píše v našem vzdělávacím programu školy – „Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem!“

Charakteristika Růžové třídy

 • Růžová třída se nachází v prvním patře MŠ.
 • Naše třída je velmi útulná a jak už název napovídá, třída je laděna do růžové barvy. V minulém roce se třídička zařizovala pěkným účelovým nábytkem a novými podlahovými krytinami.
 • Každé ráno se zde scházejí všechny děti ze školky. Po sedmé hodině se děti rozchází do svých tříd se svými učitelkami.

Třída je tvořena: herničkou, ve které je umístěn klavír k hudebním a pěveckým činnostem, kde se konají pohybové chvilky, zábava a hry, debatní kroužek, odpolední odpočinek; třídou se stolečky k výtvarným a pracovním činnostem, hrám apod. Celý prostor je využíván k volným hrám, k pohybovým aktivitám a hrám v centrech – koutcích.

Máme tu i mnoho námětových koutků např.: počítačový, odpočívací, nakupovací, kuchyňku, dílničku, kadeřnictví, kancelář, knihovničku, dráhu pro mašinky a auta, velké dřevěné a molitanové kostky a mnoho dalších pomůcek ke hrám.

V novém školním roce budeme mít ve třídě 10 dívek a 11 chlapců, ve věkové skupině 2,5 – 5 let.

Ve třídě na vaše děti každý den s úsměvem čekají paní učitelky: Bc. Markéta Havlová, Markéta Frnková DiS. A dále bude s dětmi pracovat i školní asistentka Karin Prislingerová.