O nás

Kde nás najdete:
Naše mateřská škola se nachází v krásné čtvrti Náchoda zvané Třešinky. Je obklopena čistou přírodou, stálou zelení lesoparku Montace a příjemnými sousedy. Zobrazit školu na mapě.

Program naší mateřské školy:
Program vychází z toho, co budou děti potřebovat v životě. Vybírá konkrétní poznatky, rozvíjí vlastnosti, které jsou důležité pro praktický život.

Program naší mateřské učí:
 • být tvůrčí, mít představivost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • sdílet zájem o odpovědnost vůči městu, zemi a prostředí, ve kterém žijí
 • být fyzicky pohodový, zdatný, mít dobrý vztah k životním návykům a postojům

Co na Vás čeká:
Přivítá Vás příjemné prostředí mateřské školy,které je uspořádáno jako větší rodinný dům s mnoha hracími a pracovními koutky a zahradou, která také láká k dětským hrám. Děti se schází ve dvou smíšených skupinách a jedné skupině homogenní.

Co je pro Vaše dítě připraveno:
 • prostředí pro vznik nových kamarádství
 • veselé povídání, malování, zpívání a tančení
 • mnoho krásných pohádek, veršů a hádanek
 • divadelní představení
 • výlety do okolí, pozorování přírody a přírodní pokusy
 • exkurze
 • různé soutěže a sportovní vyžití
 • zábavná odpoledne pro děti i jejich nejbližší
 • oslavy svátků během roku – lidové tradice

Charakteristika Bílé třídy

Bílá třída se nachází ve druhém patře MŠ napravo od ředitelny. Je prosluněná s krásným výhledem na náchodský zámek a okolí. Třída je vhodně vybavená pro potřeby dětí. Je rozdělena na část hravou na koberci a část tvořivou u stolečků. Součástí třídy je i menší umyvárnička.

Naší třídu navštěvují děti ve věkovém rozpětí 3 – 6 let. Ale letos přivítáme i mladšího kamaráda. Celkem mezi sebe přivítáme 9 nových kamarádů a dohromady nás bude 17 (11 kluků a 6 holčiček). Budeme mezi sebou mít kamaráda se SVP. Pro nově příchozí děti se snažíme podat pomocnou ruku ke zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školy. V tomto školním roce budou s dětmi pracovat paní učitelky Sylva Balcarová DiS., paní učitelka Karolína Kinclová Dis. a asistentka pedagoga Iveta Vránová.

Děti si mohou každý den vybrat jaké činnosti se chtějí věnovat. Třída nabízí několik center aktivit jako jsou kuchyňský koutek, dílna, kadeřnictví, kancelář, domeček pro panenky a knihovna. Dětem jsou pravidelně nabízeny výtvarné a pracovní činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, podpora sebeobsluhy a vytváření kladných vztahů mezi kamarády. S dětmi chodíme pravidelně ven na zahradu, nebo na procházku do Montace. 

Charakteristika Oranžové třídy

Oranžová třída se nachází v druhém patře. Třída je vybavena novým, vkusným nábytkem. Její rozdělení je na „tvořivou“ třídu a „hravou“ hernu, obě učebny nabízejí centra aktivit pro mnoho nápaditých her a činností. Jaká máme centra aktivit? Tak třeba – kuchyňku, krásný domeček pro panenky, dále kancelář, prodejničku, PC koutek, centrum pro konstruktivní činnosti, malování atd. Také máme mnoho dalších hraček a stavebnic, ze kterých si každý určitě vybere! K této třídě patří pěkně zrekonstruovaná koupelna také v Oranžové barvě.

I v letošním školním roce 2021/2022 bude Oranžová třída po společné domluvě s rodiči i nadále třídou předškoláků „DUHÁČKŮ“. Předškolní třídu budou navštěvovat děti především nejstarší věkové skupiny, pro který je tento rok, rokem povinné předškolní docházky. Těchto kamarádů se nám letos sejde 20. Chlapců bude 10 a holčiček také 10. Na tyto kamarády nečeká pouze předškolní Oranžová třída, ale také nadstandartní program „Duháček“, který bude probíhat každý den od 12:45 do 14:00 jako „nespavý program“.

A co naše třída nabídne? Společně se zaměříme se rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, stolování, na dovednosti komunikační a grafické, předmatematické a předčtenářské. A také na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. V tomto školním roce s předškoláky budou pracovat paní učitelka Bc. Zuzana Středová Netrvalová a paní ředitelka Klára Skleničková. Pro předškoláky máme připravené různé písničky, básničky, říkanky, vtipné hádanky a mnoho dalších zajímavých věcí. Také nás jako „předškolní třídu“ čeká mnoho návštěv, exkurzí, výletů nejen po krásném okolí, hry na krásné školní zahradě, ale také důležitý úkol! – A tím je prezentace školy na veřejnosti. Tak třeba vystoupením pro seniory a občany města Náchoda k různým významným událostem. Nebo účastí v různých soutěžích výtvarných, pohybových nebo hudebních atd. Vše však bude ovlivněno situací a hygienickými opatřeními spojeným s onemocním Covid. Čeká nás toho opravdu mnoho, ale nezapomeneme také na spontánní hraní, hry a pohyb!

Protože, my víme, že „Za každým mráčkem, najdeme krásnou duhu“, tak jako se to píše v našem vzdělávacím programu školy – „Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem!“

Charakteristika Růžové třídy

 • Růžová třída se nachází v prvním patře MŠ.
 • Naše třída je velmi útulná a jak už název napovídá, třída je laděna do růžové barvy. Třídička je zařízená pěkným účelovým nábytkem.
 • Každé ráno se zde scházejí všechny děti ze školky. Po sedmé hodině se děti rozchází do svých tříd se svými učitelkami.

Třída je tvořena: herničkou, ve které je umístěn klavír k hudebním a pěveckým činnostem, kde se konají pohybové chvilky, zábava a hry, debatní kroužek, odpolední odpočinek; třídou se stolečky k výtvarným a pracovním činnostem, hrám apod. Celý prostor je využíván k volným hrám, k pohybovým aktivitám a hrám v centrech – koutcích.

Máme tu i mnoho námětových koutků např.: počítačový, odpočívací, nakupovací, kuchyňku, dílničku, kadeřnictví, kancelář, knihovničku, dráhu pro mašinky a auta, velké dřevěné a molitanové kostky a mnoho dalších pomůcek ke hrám.

Ve školním roce 2021/2022 budeme mít ve třídě 8 holčiček a 11 chlapců, ve věkové skupině 2,5 – 5 let.

Ve třídě na vaše děti každý den s úsměvem čekají kvalifikované paní učitelky Kateřina Vaňková, Markéta Frnková DiS. A dále bude s dětmi pracovat i asistentka Kristýna Pastorková.