O nás

Kde nás najdete:
Naše mateřská škola se nachází v krásné čtvrti Náchoda zvané Třešinky. Je obklopena čistou přírodou, stálou zelení lesoparku Montace a příjemnými sousedy. Zobrazit školu na mapě.

 

 

Program naší mateřské školy:
Program vychází z toho, co budou děti potřebovat v životě. Vybírá konkrétní poznatky, rozvíjí vlastnosti, které jsou důležité pro praktický život.

Program naší mateřské učí:
 • být tvůrčí, mít představivost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • sdílet zájem o odpovědnost vůči městu, zemi a prostředí, ve kterém žijí
 • být fyzicky pohodový, zdatný, mít dobrý vztah k životním návykům a postojům

Co na Vás čeká:
Přivítá Vás příjemné prostředí mateřské školy,které je uspořádáno jako větší rodinný dům s mnoha hracími a pracovními koutky a zahradou, která také láká k dětským hrám. Děti se schází ve dvou smíšených skupinách a jedné skupině homogenní.

Co je pro Vaše dítě připraveno:
 • prostředí pro vznik nových kamarádství
 • veselé povídání, malování, zpívání a tančení
 • mnoho krásných pohádek, veršů a hádanek
 • divadelní představení
 • výlety do okolí, pozorování přírody a přírodní pokusy
 • exkurze
 • různé soutěže a sportovní vyžití
 • zábavná odpoledne pro děti i jejich nejbližší
 • oslavy svátků během roku – lidové tradice

Charakteristika Bílé třídy

Bílá třída se nachází ve druhém patře MŠ napravo od ředitelny. Je prosluněná s krásným výhledem na náchodský zámek a okolí. Třída je vhodně vybavená pro potřeby dětí. Je rozdělena na část hravou na koberci a část tvořivou u stolečků. Součástí třídy je i menší umývárna. Během letních prázdnin bylo nově nainstalované moderní osvětlení v podobě ledkových panelů.
 
Naši třídu navštěvují děti ve věkovém rozpětí 3 – 6 let. Celkem mezi sebe letos přivítáme 8 nových kamarádů a dohromady nás bude 18 (9 kluků a 9 holčiček). Z těchto 18 kamarádů je 1, který plní povinné předškolní vzdělávání a společně s kamarády z Oranžové třídy se bude účastnit všech aktivit zaměřených na rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, stolování, na dovednosti komunikační, grafické, předmatematické a předčtenářské. Nesmíme zapomenout na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. Předškoláky toho čeká opravdu mnoho, včetně nespavého vzdělávacího programu Duháček, který se koná každý den po obědě v Oranžové třídě.
 
Pro nově příchozí děti se snažíme podat pomocnou ruku ke zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školy.
Děti si mohou každý den vybrat jaké činnosti se chtějí věnovat. Třída nabízí několik center aktivit jako jsou kuchyňský koutek, dílna, kadeřnictví, týpí, kancelář, dopravní koutek, domeček pro panenky a knihovna. Dětem jsou pravidelně nabízeny výtvarné a pracovní činnosti, činnosti pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj sebeobsluhy a podpora pro vytváření kladných vztahů mezi kamarády. S dětmi chodíme pravidelně ven na školní zahradu, na hřiště nebo na procházku do blízkého lesoparku Montace.

Charakteristika Oranžové třídy

Oranžová třída se nachází v druhém patře. Třída je vybavena novým, vkusným nábytkem. Její rozdělení je na „tvořivou“ třídu a „hravou“ hernu, obě učebny nabízejí centra aktivit pro mnoho nápaditých her a činností.

Jaká máme centra aktivit?

U nás ve třídě najdete např. obchůdek pro rozvoj finanční gramotnosti, kuchyňku, krásný domeček pro panenky, dále kancelář, koutek pro rozvoj digitálního myšlení, centrum pro konstruktivní činnosti, knihovnu, malování atd. Také máme mnoho dalších hraček a stavebnic, ze kterých si každý určitě vybere!

K této třídě náleží pěkná koupelna také v Oranžové barvě.

I v letošním školním roce 2023/2024 bude Oranžová třída i nadále třídou předškoláků „DUHÁČKŮ“. Předškolní třídu budou navštěvovat děti především nejstarší věkové skupiny, pro které je tento rok, rokem povinné předškolní docházky. Těchto kamarádů se nám letos sejde 20. Chlapců bude 15 a holčiček 5. Na tyto kamarády nečeká pouze předškolní Oranžová třída, ale také nadstandartní program „Duháček“, který bude probíhat každý den od 13:00 do 14:00 jako „nespavý program“.

A co naše třída nabídne?

Společně se zaměříme na rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky a budeme pracovat s digitálními pomůckami. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, stolování, na dovednosti komunikační, grafické, předmatematické a předčtenářské. Nesmíme zapomenout na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. Pro předškoláky máme připravené různé písničky, básničky, říkanky, vtipné hádanky a mnoho dalších zajímavých věcí. Také nás jako „předškolní třídu“ čeká mnoho návštěv, exkurzí, výletů nejen po krásném okolí, hry na školní zahradě či procházky do lesa. Čeká nás toho opravdu mnoho a při tom všem nezapomeneme také na spontánní hraní, hry a pohyb!

Protože, my víme, že „za každým mráčkem, najdeme krásnou duhu“, tak jako se to píše v našem vzdělávacím programu školy – „Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem!“

Charakteristika Růžové třídy

Růžová třída se nachází v prvním patře MŠ. Každé ráno se zde scházejí všechny děti z celé školky a po sedmé hodině se děti rozchází do svých tříd se svými paními učitelkami. Jak už název napovídá, naše třída je laděna do růžové barvy a je vybavena pěkným účelovým nábytkem.
 
Třída je tvořena herničkou a třídou se stolečky. V herničce je umístěn klavír, určený k hudebním a pěveckým chvilkám, organizuje se zde komunitní kroužek, konají se zde pohybové chvilky a také slouží k odpolednímu odpočinku. Třída se stolečky je využívána k výtvarným a pracovním činnostem, stolním hrám a ke svačinám, jak dopoledním, tak odpoledním. Naše třída nabízí i mnoho center aktivit např.: kuchyňku, dílničku, kadeřnictví, kancelář, knihovničku, počítačový koutek, odpočívací koutek a můžete zde najít mnoho dalších hraček i pomůcek.
 
V novém školním roce přivítáme ve třídě 22 dětí, z toho 12 holčiček a 10 chlapců ve věkové skupině 3–5 let. Hravou formou všestranně rozvíjíme dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství a vytváříme pohodové prostředí.