Dokumenty

Školní řád na školní rok 2021-2022

Vnitřní řád školní jídelny 2021

Úhrada neodhlášených obědů ve školní jídelně 1.9.2021

Minimální preventivní program 2021-2022

ŠVP MŠ Alšova 2021-2022

Distanční vzdělávání v MŠ

Adaptační program

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost na uvolnění z povinného předš. vzdělávání

PROGRAM PRO DVOULETÉ DĚTI

Inspekční zpráva 2019

Směrnice o organizaci provozu mateřské školy- přerušení nebo omezení provozu

Žádost o úpravu výše úplaty za předškolní vzdělávání

Rozpočet 2022