Dokumenty

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020-2021 v průběhu roku

Adaptační program

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Vnitřní řád školní jídelny 2019

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost na uvolnění z povinného předš. vzdělávání

PROGRAM PRO DVOULETÉ DĚTI

Minimální preventivní program 2020-2021

Inspekční zpráva 2019

Směrnice o organizaci provozu mateřské školy- přerušení nebo omezení provozu

Žádost o úpravu výše úplaty za předškolní vzděláván

ŠVP Alšova 2020-2021

Školní řád na školní rok 2020-2021

Rozpočet 2021