Dokumenty

Školní řád na školní rok 2022-2023

Vnitřní řád školní jídelny 2022

Úhrada neodhlášených obědů ve školní jídelně 1.9.2021

Distanční vzdělávání v MŠ

Adaptační program

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání

PROGRAM PRO DVOULETÉ DĚTI

Inspekční zpráva 2019

Směrnice o organizaci provozu mateřské školy- přerušení nebo omezení provozu

Žádost o úpravu výše úplaty za předškolní vzdělávání

Rozpočet 2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022-2023