Dokumenty

Školní řád 2023-2024

Vnitřní řád školní jídelny 2023

Úhrada neodhlášených obědů 2023

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

ŠVP-Alšova-2023-2024

Distanční vzdělávání v MŠ

Adaptační program

DESATERO PRO RODIČE V ADAPTAČNÍM OBDOBÍ

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání

PROGRAM PRO DVOULETÉ DĚTI

Inspekční zpráva 2019

Směrnice o organizaci provozu mateřské školy- přerušení nebo omezení provozu

Žádost o úpravu výše úplaty za předškolní vzdělávání

Rozpočet 2023