ZÁPIS DO MŠ

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřské škola, Náchod, Alšova 952 rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm.  b)  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Náchod, Alšova 952 se zkušební dobou 3 měsíců.

Registrační čísla přijatých dětí pro školní rok 2023-2024

Registrační číslo

5/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024
   8/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

9/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

14/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

15/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

26/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

29/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

31/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

32/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

34/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

35/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

36/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

40/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

43/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

47/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

49/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

52/2023ŘMŠ                                         Přijímá se od školního roku 2023/2024

 

 

Registrační čísla přijatých dětí pro školní rok 2023-2024  k individuálnímu vzdělávání

Registrační číslo

  2/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

17/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

18/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

21/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

25/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

30/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

38/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

39/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

44/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

51/2023ŘMŠ                                        Přijímá se od školního roku 2023/2024

 

 Vyvěšeno 05. 06. 2023                      

                Bc. Klára Skleničková, ředitelka mateřské školy