ZÁPIS DO MŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2020 / 2021

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

 1. Zápis bude probíhat od 4. do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí
  v mateřské škole.
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude podávána  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),
 • poštou,
 • vhozením do schránky mateřské školy.

Adresa MŠ:

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

Alšova 952

547 01 Náchod

E-mail: reditelka@ms-alsova.cz

Datová schránka ID: k66kva4

 1. Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
 2. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy.
  Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.
 3. Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy a z webových stránek města Náchod. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou vyzvednout v pondělí 4. května 2020 v mateřské škole (tel.: 602 413 453 – ředitelka Klára Skleničková)
 4. Žádosti jsou pro všechny školy jednotné, zákonný zástupce v záhlaví žádosti vyplní název školy, do které žádost podává.

    Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021