ZÁPIS DO MŠ

VÝSLEDKY ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU UK 2022-2023

Výsledky zvláštního zápisu UK

VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ OK 2022-2023

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřské škola, Náchod, Alšova 952 rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm.  b)  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Náchod, Alšova 952.

Registrační čísla přijatých dětí se zkušební dobou na období 3 měsíců pro školní rok 2022-2023

           Registrační čísla Přijetí

                 1/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

                 2/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

                 8/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               14/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               15/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               17/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               18/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               19/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               20/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               22/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               23/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               25/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               27/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               28/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               29/2022RMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               32/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

               33/2022ŘMŠ                                     Přijímá se od 1.9.2022

 Vyvěšeno 02. 06. 2022                      

                                                                Bc. Klára Skleničková, 

                                                               ředitelka mateřské školy

Informace o přijímání dětí z Ukrajiny

Для зарахування до дитячого садка у період з 2 по 3 травня 2022 не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації 22 червня 2022, 13:00 – 16:00.

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

Додатки до заяви • Копія свідоцтва про народження дитини – достатньо послати його просту копію дистанційним способом. •Підтвердження належної вакцинації дитини або документ про те, що дитина має імунітет до захворювання, або не може пройти вакцинацію через протипоказання – про це свідчить підтвердження практичного педіатра. Цей обов’язок не поширюється на дитину, яка вже отримує обов’язкову дошкільну освіту. Обов’язок брати участь в обов’язковій дошкільній освіті поширюється на дітей, які досягли віку 5 років до 31. 8. 2022 р. Якщо у директора школи є сумніви в достовірності наданих документів, він може запросити у законних представників їх оригінали або завірені копії.

Přihláška, žádost o přijetí dítěte

Potvrzení lékaře