Aktuality

 • ADAPTAČNÍ TÝDEN

  Zveme nově přijaté děti a jejich rodiče (zákonné zástupce) na „Adaptační týden“.

  Přijďte se seznámit s prostředím školy, třídy a svoji paní učitelkou.

  KDY: od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019

  Návštěvu můžete využít v dopoledních hodinách a to:

  od 7:30 do 8:30 hod. ve třídě, kterou bude Vaše dítě navštěvovat

  nebo od 9:30 do 11:15 hod. na naší školní zahradě.

  Seznamy dětí budou vyvěšeny od 19. 8. 2019 v MŠ u hlavního vchodu.

  Dítě po celou dobu adaptace provází rodič (zákonný zástupce)!

  Těšíme se na Vaší návštěvu.

  Kolektiv MŠ.

   

 • PODĚKOVÁNÍ S PŘÁNÍM

  Rádi bychom poděkovali všem rodičům

  za veškeré věnované SPONZORSKÉ DARY a  celoroční skvělou spolupráci! 

   A zároveň přejeme všem dětem, rodičům a ostatním příznivcům naší MŠ,

  krásné a prosluněné prázdniny, plné skvělých zážitků a odpočinku!

  Zaměstnanci MŠ.

   

 • PODĚKOVÁNÍ za „CESTU KOLEM SVĚTA“

  Velké poděkování za skvěle připravený vzdělávací program na téma „Cesta kolem světa“, který pro naše děti z Mateřské školy, Náchod, Alšova 952 připravili studenti třetího a druhého ročníku z Academia Mercurii Náchod. Díky studentům jsme mohli aktivně procestovat Německo, Rusko, Španělsko, ale také Českou republiku, Velkou Británii, Francii a věřte, že cestování bylo opravdu zajímavé a ještě zábavné! Nejen, že jsme mohli ochutnat typické dobroty těchto zemí, vyhledávat v mapách, poslechnout si jejich jazyk nebo se přiučit některá slovíčka, ale také jsme měli možnost prohlédnout si zajímavosti z dané země či vyřešit nějaký ten úkol. Studenti byli opravdu velmi dobře připraveni a vybaveni mnoha obrázky, předměty typickými pro danou zemi a hlavně jejich přístup byl k nám dětem velmi vstřícný a kamarádský! Naopak, my děti ze školky, jsme studenty překvapily mnoha znalostmi o těchto zemích, které jsme se dozvěděly během našeho celoškolního projektu „VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE“. V tomto projektu, jsme se dozvěděly o zajímavostech města Náchoda, o naší krásné České republice, ale i našich sousedech za hranicemi. Také o světadílech a dalších cizích zemích. Právě proto ​„Cesta kolem světa“ se studenty byla pro nás opravdu nejvhodnějším zakončením tohoto dlouhodobého projektu!
  Samozřejmě děkujeme vedení a doprovázejícím učitelům soukromé školy Academia Mercurii Náchod, za perfektní přípravu a skvělou organizaci celého programu „CESTA KOLEM SVĚTA“.
  Budeme se těšit na další spolupráci v příštím roce.
  Přejeme tedy všem mnoho zážitků z cestování o prázdninách a šťastný návrat domů,
  protože „VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE“
  Přejí děti a zaměstnanci z Mateřské školy, Náchod, Alšova 952.

   

  Více fotek v sekci třídy.

 • VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

  Rádi bychom poděkovali panu Tesařovi a jeho kolegům policistům, za skvělé zážitkové dopoledne, které se uskutečnilo v pondělí 10. 6. 2019. Měli jsme možnost vyzkoušet si s dětmi nemálo věcí z policejní výzbroje např. neprůstřelnou vestu, pouta, ale také jak se drží policejní zbraň nebo obušek. Ale také jsme si zkusili odebírání otisků prstů, to nás mimochodem také moc bavilo! A dokonce jsme se projeli v policejním autobusu! To vám byla po Náchodě panečku jízda!

  A nakonec?  Nakonec byla ukázka výcviku policejních psů. Tedy ti poslouchali!

  Veškeré zážitky, by ale nebyly, tak skutečné, kdyby ti všichni „páni policisti“ pod vedením pana Tesaře, do toho všeho nevložili svůj skvělý osobitý přístup!

  Posíláme tedy všem policistům, kteří u nás byli (a že jich opravdu bylo!) VELKÉ PODĚKOVÁNÍ a budeme se na všechny opět těšit zase příští rok!

  Děkují všechny děti a paní učitelky.

  https://ulozto.cz/dSJ0Ng2kpOmNL/policice-v-ms

 • Zápis 2019/2020

  Vyhlášení výsledků ZÁPISU 2019 / 2020 naleznete v sekci  ÚŘEDNÍ DESKA!

 • PODĚKOVÁNÍ ZA ZAHRADNÍ SLAVNOST!!!

  Všem zúčastněným bychom chtěli poslat VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za vytvoření velmi skvělé atmosféry, ale také Vám, co jste donesli ty „ÚŽASNÉ DOBROTY“!

  A také ještě jednou manželům Kašpárkovým za točenou limonádu, manželům Kejzlarovým za dárečky pro „školáčky“ a panu Fiedlerovi za skvělé ozvučení slavnosti!!!

  Posílají všechny děti a dospěláci ze školky!!!

 • POZOR, POZOR, UŽ ZÍTRA!!!

  SE KONÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST pod názvem:

  „CESTA KOLEM SVĚTA“ 

  V KOLIK: začínáme v 16.00 hod.!!!

  KDE: na školní zahradě (snad už počasí dovolí!!!)

  A CO NÁS ČEKÁ?

  • vystoupení dětí z Růžové třídy pod názvem „ZÁMECKÝ TANEC“
  • vystoupení dětí z Bílé třídy pod názvem VÝLET NA ZÁMEK“
  • a nakonec s DUHÁČKY procestujeme SVĚT!
  • pasování předškolních dětí na DUHÁČKY
  • a pasování DUHÁČKŮ na ŠKOLÁČKY!

  A následovat bude volná zábava:

  opékání buřtíků, mlsání dobrůtek a točená limonáda!

  (nezapomeňte si buřtíka donést!!!)

  Tak přijďte včas, už se moc těšíme!!!

   

 • A JE TO!

  Náš celodenní školní výlet, máme za sebou!

  A jak se výlet vydařil?

  Počasí nám opravdu nepřálo, ale i přes tuto skutečnost, jsme si výlet náramně užili!!!

  Velkou zásluhu za vydařený výlet plný zážitků a zajímavostí má pan Mach, kterému touto cestou velice děkujeme.

  Poděkování patří nejen za pozvání na letiště v Hradci Králové, ale hlavně za poskytnuté skvělé zázemí, a především za netradiční „letecké“ zážitky!

  Ještě jednou velké díky posíláme všichni ze školky!

  A procházka „Perníkovou chaloupkou“ byla už jen sladkou odměnou vydařeného výletu!

                    

  Poděkování posíláme i Vám všem rodičům a prarodičům, za Vaši trpělivost při čekání na náš opožděný příjezd z důvodu neprůjezdnosti města Náchoda.

  Všem velice děkujeme!

   

   

 • VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!

  Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat panu kazateli Ing. Petru Geldnerovi z Církve bratrské v Náchodě, především za vstřícnou a velmi rychlou pomoc, při organizaci „Čarodějnického odpoledne s rodiči“ za nepříznivého počasí, poskytnutím „střechy nad hlavou“!

  Velmi si takové spolupráce vážíme.

  Zaměstnanci a děti MŠ Alšova.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

  KDY: v úterý 30. 04. 2019

  KDE: dle počasí na školní zahradě nebo v MŠ

  V KOLIK: od 8:15 hod.

  Pořadí tříd:

  1. Oranžová třída 8.15 hod.

  (po fotografování odcházejí  na 1. lekci in-linů!!!)

  2. Bílá Třída cca v 8.25 hod.

  3. Růžová třída v 8.35 hod.

   Prosíme o vhodné oblečení!!!