Aktuality

 • PROJEKT „Bavíme se sportem“

  Vážení rodiče, stejně jako v loňském roce nabízíme dětem pohybové aktivity v projektu Bavíme se sportem, pod názvem „SPORŤÁČEK“. Pokud budete mít zájem své dítě přihlásit, bližší informace najdete na těchto odkazech:

  Bavíme-se-sportem

  Bavíme-se-sportem-leták

  Pohybové aktivity budou probíhat vždy ve středu od 15.30 – 16.15 hod. na Oranžovém hřišti kousek od MŠ.

  Trenér si děti vyzvedne v MŠ a po skončení předá děti osobně rodičům.

  První „SPORŤÁČEK“ se uskuteční ve středu 18.09.2019!!!

   

   

 • Charakteristika našich cílů ve školním roce 2019/2020

  Tak jako v loňském školním roce, tak i ve školním roce 2019/2020 se zaměříme na poznávání světa, místa, ve kterém žije velké množství lidí, zvířat a rostlin. Jako místa, kde se můžeme setkat s lidmi z jiných zemí, s různými zvyklostmi a tradicemi, s odlišnou barvou pleti i jiným jazykem. Země po celém světě pro nás budou inspirací k poznávání ostatních kultur, k pochopení sounáležitosti člověka s přírodou i živočichy. Pokusíme se procestovat celou zeměkouli a pochopit změny, které člověk svým působením na přírodu způsobil a jak je důležité pokusit se všechno napravit. Vždy se ale z našich cest vrátíme zpět do České Republiky, která je pro nás domovem. Budeme se seznamovat s českými tradicemi, které již mnohdy děti neznají, přiblížíme jim pranostiky, kterými se kdysi lidé řídili a ukážeme jim krásy naší země, která je srdcem Evropy.

  Naší hlavní snahou bude, aby z dětí vyrostly šťastní, sebevědomí, pokorní a učení mladí lidé, kteří chápou svět, jako nekonečné spektrum možností, ale zároveň jako místo, které si musíme hýčkat a opatrovat.

   

   

 • Projekt MŠ Alšova 952, Náchod

  Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012657 s názvem “Šablony 2019 – 2021 – MŠ Alšova”, který je spolufinancován Evropskou unií.

  Projekt je zaměřen na personální podporu v podobě školního asistenta.

  Celková výše podpory činí 448. 508,- Kč.