Aktuality

UPOZORNĚNÍ NA PŘESUNUTÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ !!!

 • OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH!

  Mateřská škola, po dohodě se zřizovatelem dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 3 odst. 1, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že v době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena:

  od pondělí 20. 07. 2020 do pátku 14. 08. 2020!

  Provoz mateřské školy bude opět obnoven v pondělí 17. 08. 2020.

  Klára Skleničková, ředitelka školy

   

   

   

 • UPOZORNĚNÍ!!!

  Od pondělí 25.05.2020 začínájí „HRÁTKY NA KOLEČKÁCH“, podrobné informace na nástěnce v MŠ a v sekcích tříd.

  Od středy 27.05.2020 bude obnoven „SPORŤÁČEK“ od 15.30 hod. do 16.15 hod. pro přihlášené děti!

   

   

 • NOVÉ INFORMACE!!!

  V průběhu víkendu byla naše mateřská škola „vydezinfikována ionizátorem“, který zajistilo vedení města Náchoda a bylo provedeno prostřednictvím dobrovolných hasičů Náchod. Rádi bychom všem touto cestou poděkovali.

  UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU!!!

  Termín výstavby nových šaten je posunut o týden později tedy od 25.05.2020 a to z důvodu chladného počasí, které brání odpojení plynového vytápění. V rámci stavby se plynová přípojka musí přemístit!!!

  Děkujeme za pochopení.

  K. Skleničková, ředitelka školy

 • INFORMACE A ORGANIZAČNÍ POKYNY PLATNÉ OD 11.5.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020!!!

  Závazné pokyny pro rodiče:

  Vstup do mateřské školy pouze označeným vchodem!

  Žádáme o dodržování bezpečnosti při vstupu do areálu MŠ z důvodu výstavby nových šaten!

  Děti musí být po celou dobu pod dozorem doprovázející (nejlépe) dospělé osoby!!! 

  Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory („čestné prohlášení – příloha). 

  • po vstupu do budovy prosíme vydezinfikovat ruce
  • při cestě do MŠ i z MŠ musí mít děti i jejich doprovod zakrytá ústa a nos;
  • před mateřskou školou je nezbytné dodržovat odstupy 2 metry a neshlukovat se;
  • 1 doprovázející osoba se může zdržovat v mateřské škole pouze po nezbytně nutnou dobu (předat, vyzvednout dítě);
  • v šatně bude pouze doprovod max. ke 3 dětem, ostatní budou muset počkat u vchodových dveří a tzv. „kočárkárně“ nebo před MŠ – prosíme Vás o trpělivost;
  • do šatny vstupujte jednotlivě;
  • děti v mateřské škole nemají povinnost nosit roušku, roušky, které děti používají při cestě do MŠ, vložte do igelitového sáčku;
  • do MŠ děti nebudou nosit z domova žádné hračky, ani na spaní;
  • zákaz nosit jakékoliv vlastní potraviny, cukroviny, nápoje do MŠ;
  • je nutné zajistit oblečení do třídy a jiné oblečení na ven (nelze dát dítěte pouze 1x tepláky!!!);
  • po přestrojení dítě dovedete ke schodům, kde si zazvoníte na personál a vyčkáte jejich příchodu.

  Do MŠ může pouze zdravé dítě, u budeme provádět vstupní filtr: 

  • dětem bude nad schodištěm za dohledu doprovázející osoby změřena teplota
  • teprve potom bude dítě převedeno do třídy
  • před vstupem do třídy si dítě omyje a vydezinfikuje ruce

  Z hygienických důvodů nebudou rodiče v pouštěni dále do budovy – pouze k určeným schodům, které budou označeny!

  Denní aktivity budou organizovány co nejvíce venku – na školní zahradě. 

  Odpoledne při vyzvedávání dítěte domů

  •  v případě hezkého počasí budou děti na školní zahradě 
  • v případě nepříznivého počasí doprovod použije zvonek u schodiště a vyčká příchodu učitelky nebo personálu. 

  V případě podezření budeme ihned kontaktovat rodiče a dítě bude izolováno od ostatních, proto změny telefonních čísel nahlaste, buďte dosažitelní. 

   Zákonný zástupce je povinen okamžitě vyzvednout z mateřské školy dítě, u kterého se v průběhu dne objeví příznaky COVID-19. 

  Pokud se rozhodnete pro příchod nebo odhlášení dítěte do/z  MŠ v dalších dnech nebo týdnech vždy předem kontaktujte ředitelku MŠ (602 413 453) nebo vedoucí ŠJ 491 423 413.

  Nikdo ze zaměstnanců doposud nepřišel s nákazou do kontaktu, proto prosíme rodiče, aby se svými dětmi stále dodržovali pravidla (nosili roušky, dodržovali hygienu, minimálně s dětmi cestovali, nenavštěvovali s dětmi velká nákupní centra apod.). 

  Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře!

  Každý zaměstnanec mateřské školy chrání zdraví svěřených dětí, proto prosíme rodiče, aby pomohli ochránit zdraví všech zaměstnanců mateřské školy.  

  Všechny důležité informace budeme vyvěšovat na webové stránky a hlavní nástěnku u nového vchodu. 

  Předem děkujeme za dodržování výše uvedených pokynů a přejeme, abychom to vše společně zvládli ve zdraví a bez komplikací.

  Těšíme se na vás!

  Klára Skleničková, ředitelka školy

  formulář čestného prohlášení

  Soubor z MŠMT ochrana_zdravi_ms (1)

   

   

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA OBNOVENÍ PROVOZU MŠ A ZAHÁJENÍ PŘÍSTAVBY ŠATEN!!!

  Vážení rodiče,

  obnovení provozu mateřské školy plánujeme od pondělí 11. 05. 2020.

  Všechny rodiče budeme telefonicky kontaktovat (05. 05.  – 06. 05. 2020) a zjišťovat docházku dětí, která bude dobrovolná.

  Podle počtu dětí, které nastoupí budeme zajišťovat bezpečné podmínky (hygienické i personální).

  Informace k organizaci provozu MŠ a k dalším opatřením, která budou nutná pro bezpečné hygienické podmínky dětí i zaměstnanců MŠ budou pro Vás zveřejněny v tomto týdnu na webových stránkách MŠ.

   

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAHÁJENÍ PŘÍSTAVBY ŠATEN!!!

  Podle předpokladu budou stavební práce zahájeny v pondělí 18. 05. 2020 z tohoto důvodu bude hlavní vchod do MŠ uzavřen a prostor zabezpečen stavební firmou. V případě změny termínu budete informováni.

  Nově se bude do budovy vcházet tzv. „služebním vchodem“.

  Žádáme všechny osoby, aby v době výstavby dodržovali bezpečnostní pokyny školy a v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENECHÁVALI DĚTI BEZ DOZORU!!

 • AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM DO MŠ

  V sekci „ZÁPIS DO MŠ“ naleznete nejnovější informace k zápisu do Mateřské školy, Náchod, Alšova 952, včetně Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a dalších souvisejících příloh.

  Klára Skleničková, ředitelka školy

   

   

 • „Alšánkova eko vesnička“

  Ve čtvrtek 30. 04. 2020 nám před naší mateřskou školou vyrostla „Alšánkova eko vesnička“!

  Musíme s radostí oznámit, že se neuvěřitelně povedla! Především díky originálním a vskutku krásným výtvorům našich kamarádů, kteří jsou z převážné většiny doma!

  A to více nás potěšilo Vaše zapojení!

  Pro každého dětského autora bylo připravené překvapení, které si děti během dne mohly vyzvednout!

  Všem ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho dalších krásných výtvorů!

  Zdravíme všichni ze školky!

   

   

 • SOUTĚŽ PRO DĚTI A RODIČE „ALŠÁNKOVA EKO VESNIČKA“

  Rozhodli jsme se k příležitosti Dne Země pro Vás uspořádat „malou soutěž“ pod názvem Alšánkova eko vesnička“

   

  Do soutěže se zapojíte, tak že společně s dětmi vyrobíte domeček z jakéhokoli recyklovatelného materiálu a podepsaný nám ho pátku 24.4. 2020 odnesete do MŠ. (Můžete položit za branku ke stromu). My pro Vás z vyrobených domečku uspořádáme výstavu, vesničku, která bude k vidění dle počasí 29.4. 2020 u plotu MŠ. Jak bude Alšánkova vesnička veliká, záleží jen a jen na Vás. 😊

  Vice informací a inspirace ke Dni Země na webových stránkách:

  Den Země

 • https://vzdelavame-msalsova.webnode.cz/

   

  Budeme se velice těšit a zdravíme všichni za školky!!!

   

   

   

 • VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

  KOLEDA, KOLEDA JARNÍ TRÁVO,

  AŤ JE TADY VŠECHNO ZDRÁVO!                               

  KOLEDA, KOLEDA, TRAVIČKO

  VYSKOČ ASPOŇ MALIČKO.

  A PAK JEŠTĚ VÝŠ,

  UDĚLEJ NÁM SKRÝŠ.

  PRO ZAJÍČKA,

  PRO VAJÍČKA,

  I PRO TOHO KOLEDNÍČKA,

  CO SI POKOJ NEDÁ

  A VAJÍČKA HLEDÁ!  

   

  KLIDNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY, PROŽITÉ VE ZDRAVÍ! 

   PŘEJÍ VŠICHNI  Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ALŠOVA.