Oranžová třída

 • CO NÁS ČEKÁ

  ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

  UPOZORNĚNÍ NA PERSONÁLNÍ ZMĚNU!

  Od 06.01.2020 máme novou kolegyni, paní učitelku Mgr. Helenu Koutskou. Paní učitelka bude pracovat převážně v Bílé a Oranžové třídě.

  A všichni ji vítáme mezi sebou.

  POZOR, POZOR!!!   

   PLAVÁNÍ BUDE KAŽDÉ ÚTERÝ JEŠTĚ I V LEDNU!!!

  PŘÍCHOD do MŠ do 7:30 hod. (svačina v MŠ)

   začátek výuky od 9:00 do 10:30 hod. po výuce návrat do MŠ

  Termíny: vždy v úterý

                          07.01.2020

                          14.01.2020

                          21.01.2020

                          28.01.2020 

  S sebou: batohosuškukterou si děti poznají!!!

                             – hřeben (holčičky vlasy učesané do copů a náhradní gumičky)

                             –  láhev s pitím              

  a v igelitové tašce:    plavky (ne Bermudy)

   

   

  KLUB DUHÁČEK  

  Bude probíhat každý den v týdnu mezi 12.15-14.00 hod.  

  Cílem je přitažlivou formou dovést dítě předškolního věku k samostatné tvořivé činnosti a ke spontánnímu zájmu o poznávání ve spolupráci s dospělým.  Témata jsou zpracována dle Školního vzdělávacího programu „HLEDÁME KRÁSNOU DUHU ZA KAŽDÝM MRÁČKEM„ s přihlédnutím k hlavním cílům pro letošní školní rok. 

  Činnosti jsou zaměřeny na zdraví, prevenci rizikových jevů, na vstup do základní školy, na podporu čtenářských a matematických pregramotností, finanční gramotnosti, počítačové gramotnosti, polytechnickou výchovu, pohybovou výchovu a také na logopedickou činnost. 

  Programy vycházejí z potřeb dítěte, rozvíjí vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro praktický život. 

   Pedagogické obsazení a jejich konkrétní zaměření programů: 

   Lenka VLÁŠKOVÁ, Markéta HAVLOVÁ – předčtenářská a literárně – dramatická činnost 

   Barbora STŘEDOVÁ       – poznávací činnosti se zaměřením na poznávací a předmatematickou

                                                 gramotnost formou pokusů a experimentů 

                                             – seznamování s cizím jazykem „Angličtina hrou“ 

  Zuzana NETRVALOVÁ STŘEDOVÁ –  kreativní a hudební činnosti  

                                                              – stimulační program „MAXÍK“

   Desatero KLUBU DUHÁČEK 

  1. Umět pozdravit
  2. Umět se představit
  3. Umět pomoci kamarádovi
  4. Umět být uvolněný
  5. Umět se soustředit
  6. Umět dodržovat společně vytvořená pravidla, ale i pravidla již předem určená
  7. Učit se samostatně myslet
  8. Umět naslouchat kamarádům
  9. Učit se používat pomůcky a slušně s nimi zacházet
  10. Učit se uplatňovat získané znalosti v každodenním životě

   

   

   

 • Fotogalerie

  23.1. Kulichy a čepice, ty nám sluší nejvíce

  22.1.  Angličtina a Maxík

   

   

  22.1.Loutkové představení -Veselá pohádka o Kašpárkovi

  Týden plný zimní Olympiády

  8.1. Návštěva muzea Náchodska – Od Martina po tři krále

  06. 01. Návštěva TŘÍ KRÁLŮ

  16. 12. Vánoční koncert v Církvi Bratrské

  13.12. Ježíšek v MŠ + slavnostní oběd

  12. 12. Koncert „Sněhová královna“ v divadle Beránek pořádaný ZUŠ Náchod 

  11. 12. Vánoční vystoupení DUHÁČKŮ pro seniory v Penziónu Marie

  09. 12. „Evropské vánoce“ s Déčkem

  6.12.2019 Mikulášská nadílka 

  Prosincové hraní v MŠ

   

  Listopadové hraní v MŠ

  29.11.2019 Návštěva z Déčka Náchod – kamarád z Francie

  27.11.2019 Divadlo v MŠ – “Vánoční pohádka”

  22.11.2019 Návštěva ZŠ – moc se nám všem ve škole líbilo 🙂 

  13. 11. Divadlo v MŠ – p. Holasová „O Smolíčkovi“

  11.11.2019 Svatomartinský průvod – nechyběl nám ani bílý kůň ani Martin.

   

  31.10.2019 Náš „dušičkový výlet“, který se opravdu povedl, i když byla zima!

   

   

  23.10.2019 – Zamykání zahrady a opékání špekáčků.

   

  Dokončení JAHODNÍKU. Práce nás moc bavila a už teď se moc těšíme na jahody 🙂

   

  Říjen byl pro nás ve znamení práce. Naše školní zahrada se pomalu, ale jistě ukládá k zimnímu spánku a my pomůžeme tím, že shrabeme listí a zazimujeme záhonky. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Divadlo v MŠ „TUČ a ŇAK“

  BRAMBOROVÝ TÝDEN + Bramboriáda

  Duháček výroba „Podzimáčků“

  Září a naše aktivity!

  Sestavování nového jahodníku!

   

 • Režim dne
  6:30 – 7:15 příchod do školky do Růžové třídy, hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností
      7:15 – 8:30 výběr libovolných činnosti v pracovních centrech, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
      8:30 – 8:50 průběžná hygiena a přesnídávka
      8:50 – 9:45 didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kruh, zvýšená logopedická péče, řízené činnosti
    9:45 – 11:45 vycházka venku – do lesa, na zahradu, na výlety
  11:50 – 12:10 hygiena, oběd
  12:10 – 12:20 průběžná hygiena – čištění zubů
  12:20 – 13:50 Klub Duháček – nespavý program
  13:50 – 14:10 přechod na odpolední činnosti do Oranžové a Růžové třídy, pomoc mladším kamarádům se sebeobsluhou a průběžná svačina
  14:30 – 15:30

   

  15:30 – 16:00

  odpolední zájmové činnosti – hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hra, dokončování toho, co se dopoledne nestihlo

  přesun dětí do Růžové třídy – následují odpolední zájmové činnosti – spontánní hra, dokončování činností z dopoledne apod.