Oranžová třída

 • CO NÁS ČEKÁ

   

 • Fotogalerie

  Návštěva velikonoční výstavy v knihovně a prohlídka „vajičkových stromů“ u na náměstí 

  Malá Technická Univerzita malý archeolog

  Návštěva městské knihovny

  Vynášení Morany a vítání jara

  Malá Technická Univerzita zpracovatel odpadů

  Logo pohádka  o jazýčku Žirafky Žofky

  Projekt Malá Technická Univerzita malý Energetik

  Projekt Malá Technická Univerzita Stavitel mostů

  Projekt Malá Technická Univerzita – Malý vodohospodař

  Program Zipyho kamarádi

  Projekt Malá Technická Univerzita – Stavitel věží 

  Masopust – Návštěva Déčka

  Karneval v Mš

  Projekt Malá Technická Univerzita – Malý projektant

  Kouzelník v Mš

  Projekt Malá Technická Univerzita – Malý Inženýr

  Výukový program Déčka- stopy

  Návštěva ZŠ T.G.Masaryka

  Projekt Malá Technická Univerzita – Malý Architekt

  Projekt Malá Technická Univerzita – Stavitel Města

  MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, VINŠUJEM VÁM

   

  Ježíšek ve školce a sváteční oběd

   

  Cesta za světýlkem

   

  Výstava vyřezávaných obrazů pana Jirky

  Návštěva výstavy betlémů pana Farského

  Mikuláši,Mikuláši, kdo to tady děti straší,kdo tu řinčí řetězem a kdo s námi přišel sem

   

  Divadelní představení v MŠ

  Tvorba vánočních zvonečků – dekorace stromů před Mš

   

   

  Svatomartinské trhy

   

  Výukový program Déčka na téma Vzduch

   

  Výroba náhrdelníků v polytechnické dílně

  Dušičky

  Halloween

   

  Zamykání zahrady

   

  Den stromů

  Vzdělávací program Déčka Houby

  Bramborový týden 

  Divadlo v Mš

   

  Sběr odpadků kolem řeky

   

  Rozvoj finanční gramotnosti

  Akce Déčka Náchod Zvířátka a návštěva „Tlapíkarny“

  Učíme se manuální  zručnosti v „naší dílničce“

  První dny ve školce. Užíváme si společné chvíle 🙂

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Režim dne na školní rok 2022-2023
   6:30 – 7:15 příchod do školky do Růžové třídy, hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností
   7:15 – 8:30 výběr libovolných činnosti v pracovních centrech, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
   8:30 – 8:50 průběžná hygiena a přesnídávka
    8:50 – 9:45 didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kruh, zvýšená logopedická péče, řízené činnosti
    9:45 – 11:45 vycházka venku – do lesa, na zahradu, na výlety
  11:50 – 12:10 hygiena, oběd
  12:10 – 13:00 hygiena, četba pohádek, relaxační chvilka
  13:00 – 14:00 Klub Duháček – nespavý program
  14:00 – 14:20 hygiena, odpolední svačina
  14:30 – 15:45

   

  15:45 – 16:00

  odpolední zájmové činnosti – hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hra, dokončování toho, co se dopoledne nestihlo

  přesun dětí do Růžové třídy – následují odpolední zájmové činnosti – spontánní hra, dokončování činností z dopoledne apod.