Bílá třída

 • Nástěnka – třídní informace

  SVATOMARTINSKÉ TRHY 

  11.11.2022 jsme se společně s kamarády z Růžové třídy, vydali oslavit svátek Svatého Martina, na Svatomartinské trhy. Čekaly nás tam úkoly po stopách sněhových vloček, zdobení perníčků i kreslení obrázků.

  DUŠIČKOVÝ TÝDEN

  S dětmi jsme si připomněli co to jsou dušičky. Namalovali jsme si světýlko, vyrobili ducha a naučili jsme se krátkou písničku. Ve středu jsme vyrazili do Bělovse zapálit svíčku u památníku.

  HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE

  V úterý 25.10. 2022, si děti užily Halloweenské dopoledne v maskách a kostýmech. Musely najít schovaný dopis od čarodějnického kocoura a následně splnit 5 úkolů, aby ho osvobodily z kletby. Házely na kuželky, lovily z kouzelné krabice nebo poznávaly vůni kouzelného lektvaru. Nechyběla ani přehlídka v maskách a „diskotéka“. Všechny strašidýlka za nádherné masky a splnění úkolů dostaly Halloweenský diplom.

  ZAMYKÁNÍ ZAHRADY 

  V pátek 21.10. 2022, si děti ráno vyrobily podzimní klíče a společně jsme před vycházkou „zamknuli zahradu“ a vše co na zahradě máme.

  „Naše milá zahrádko, 

  zamkli jsme tě na krátko,

  a když počasí dovolí,

  zaběhneme k tobě na chvíli,

  listí tobě pohrabeme,

  a na chvíli si ještě pohrajeme!“ 

  NAŠI SKŘÍTCI PAŘEZÁČCI

  Ve středu 19.10.2022, děti z bílé třídy navštívily naší školkovou dílničku a měly možnost, si vyzkoušet vrtání vrtačkou či zatloukání hřebíků do dřeva. Společně jsme tak vyrobily dva skřítky, které máte možnost si prohlédnout u nástěnky za šatnami 🙂 

  BRAMBORIÁDA 

  V pátek 14.10. 2022 se v rámci zakončení bramborového týdne konala na zahradě MŠ BRAMBORIÁDA. Dopoledne plné úkolů, zábavy a her, kde nechybělo ani opékání brambor v popelu. Děti si za splnění všech stanovišť odnesly medaile se sladkou odměnou 🙂

   

  LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ 

  Ve čtvrtek 6.10.2022 jsme měli možnost shlédnout pohádky O Palečkovi a Hrnečku vař od paní Holasové.

  ÚKLIĎME NÁCHOD!

  V rámci projektu od DÉČKO s názvem „Úkliďme Náchod“ jsme se s dětmi během procházky vydali vyčistit naše okolí od odpadků a pomoci tak přírodě.

  Září ve školce. Máme se pěkně 

  „HOLA, HOLA, HOLÁ

  ŠKOLKA UŽ VÁS VOLÁ.

  VELCÍ KLUCI A HOLKY,

  POSPÍCHEJTE DO ŠKOLKY.“

  Paní učitelky Sylva a Káťa s asistentkou Ivetkou a Skřítkem Matýsek se již moc těší na nové kamarády

   

  Charakteristika Bílé třídy

  Bílá třída se nachází ve druhém patře MŠ napravo od ředitelny. Je prosluněná s krásným výhledem na náchodský zámek a okolí. Třída je vhodně vybavená pro potřeby dětí. Je rozdělena na část hravou na koberci a část tvořivou u stolečků. Součástí třídy je i menší umyvárna. Během letních prázdnin bylo nově nainstalované moderní osvětlení v podobě ledkových panelů.

  Naši třídu navštěvují děti ve věkovém rozpětí 2 1/2–6 let. Celkem mezi sebe letos přivítáme 9 nových kamarádů a dohromady nás bude 17 (9 kluků a 8 holčiček). Z těchto 17 kamarádů je 6, kteří plní povinné předškolní vzdělávání a společně s kamarády z Oranžové třídy se budou účastnit všech aktivit zaměřených na rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, stolování, na dovednosti komunikační, grafické, předmatematické a předčtenářské. Nesmíme zapomenout na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. Předškoláky toho čeká opravdu mnoho, včetně nespavého vzdělávacího programu Duháček, který se koná každý den po obědě v Oranžové třídě.

  Pro nově příchozí děti se snažíme podat pomocnou ruku ke zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školy.

  Děti si mohou každý den vybrat jaké činnosti se chtějí věnovat. Třída nabízí několik center aktivit jako jsou kuchyňský koutek, dílna, kadeřnictví, kancelář, domeček pro panenky a knihovna. Dětem jsou pravidelně nabízeny výtvarné a pracovní činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, podpora sebeobsluhy a vytváření kladných vztahů mezi kamarády. S dětmi chodíme pravidelně ven na školní zahradu, na hřiště nebo na procházku do Montace.

  V tomto školním roce budou s dětmi pracovat paní učitelky Sylva Balcarová DiS., paní učitelka Kateřina Holubcová a asistentka pedagoga Iveta Vránová.

   

 • Režim dne na školní rok 2022-2023
   6:30 – 7:30 scházení dětí v Růžové třídě – hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností připravených paní učitelkou
   7:30 – 8:30 výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
   8:30 – 8:45

  8:45 – 9:20

  průběžná přesnídávka ve třídě, komunitní kroužek, pokračování v činnostech započatých před svačinkou

  didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kroužek, řízené činnosti

   9:20 –  11:20 pobyt venku, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
  11:25 – 11:50 hygiena, oběd
  11:50 – 13:50 hygiena, četba před spaním, poslech relaxační hudby, odpočívání, klidové činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku
  13:45 – 14:00 vstávání, hygiena, svačina
  14:30 – 15:30

  15:30 – 16:00

  odpolední zájmové činnosti, hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hry

  přesunutí dětí do Růžové třídy- spontánní hry, úklid třídy