Bílá třída

 • Nástěnka – třídní informace

  Týden s Náchodem

  VÝLET FARMA WENET V BROUMOVĚ

  EMERGENCI DAY

  Výlet k hasičům do Velkého Poříčí

  PŘÍRODA V JARNÍCH BARVÁCH – PROGRAM DÉČKO

  MALÍ STAVITELÉ VE ŠKOLCE

  Návštěva nové radnice a pana starosty

  HOKUSY POKUSY

  PRIMA SEZÓNA

  ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE NA ZAHRADĚ MŠ 30.4.2023

  Návštěva POLICIE ČR

  Na zahradníka – sázení hrášku do záhonku

  Jaro ve školce

  Návštěva záchranářů na poliklinice

  Jarní besídka s velikonočním tvořením

  Prožitkové učení – seznámení s mláďaty (kachňátko)

  Vynášení Morany 18.3.2024

  Návštěva keramické dílny a Tlapíkárny v Déčku

  Návštěva městské knihovny 4.3.2023 – Pohádka o popletených barvičkách

  Loutkové divadlo v MŠ „Jejda strašidýlko“

  Karneval

  LOGOHRÁTKY SE SLÁVKEM BOUROU

  NÁVŠTĚVA DÉČKA – TLAPÍKÁRNA

  NAŠE SMYSLY

  NAŠE TĚLO

  Povídání o bacilech

  Letíme do vesmíru

  TŘÍKRÁLOVÝ TÝDEN

  K nám už přišel Ježíšek

  Výprava do Déčka – Cesta Vánočního stromku

  Navštívil nás Mikuláš

  ADVENTNÍ VÁBENÍ

  USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK

  Svatomartinský týden

  KROUŽEK KUTÍLEK 7.11.2023

  KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVE

  STRAŠIDELNÝ TÝDEN VE ŠKOLCE

  DIVADLO – Hrnečku vař, Paleček

  HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE

  DUŠIČKOVÝ VÝLET 

  PODZIMNÍ RADOVÁNKY

  BRAMBORIÁDA

  OVOCNO-ZELENINOVÝ DNY VE ŠKOLCE

  PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE

  DO ŠKOLKY se těšíme,

  s radostí tam běžíme.

  Čekají tu kamarádi

  hrajeme si spolu rádi.

   

  V tomto školním roce 2023-2024 budou s dětmi pracovat:

  Paní učitelky –  Sylva Balcarová, DiS. a Kateřina Poláchová

  Asistent pedagoga  – Marcela Vítková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Režim dne na školní rok 2023-2024
   6:30 – 7:30 scházení dětí v Růžové třídě – hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností připravených paní učitelkou
   7:30 – 8:30 výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
   8:30 – 8:45

  8:45 – 9:20

  průběžná přesnídávka ve třídě, komunitní kroužek, pokračování v činnostech započatých před svačinkou

  didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kroužek, řízené činnosti

   9:20 –  11:20 pobyt venku, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
  11:25 – 11:50 hygiena, oběd
  11:50 – 13:50 hygiena, četba před spaním, poslech relaxační hudby, odpočívání, klidové činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku
  13:45 – 14:00 vstávání, hygiena, svačina
  14:30 – 15:30

  15:30 – 16:00

  odpolední zájmové činnosti, hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hry

  přesunutí dětí do Růžové třídy- spontánní hry, úklid třídy