Bílá třída

 • Nástěnka – třídní informace

  VYNÁŠENÍ MORANY- VÍTÁNÍ JARA A DEN VODY

  LOGOPEDICKÁ POHÁDKA

  KARNEVAL

  Tento týden proběhl v duchu karnevalových a masopustních radovánek. Nechyběly tancovačky, přehlídka v maskách, plnění úkolů a také nás navštívil i masopustní průvod masek z Déčka.

  MOJE TĚLO MOZEK ŘÍDÍ

  Během předchozích tří týdnů jsme si s dětmi povídaly o našem těle. Poznávaly jsme naše smysly a seznámily se se stavbou a funkcemi našeho těla. 

  KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

  NÁVŠTĚVA TŘÍ KRÁLŮ

  Děti si s králi pověděly, kam mají namířeno a co za dary s sebou nesou. Zazpívali jsme si tříkrálovou písničku a nalepili na dveře novou cedulku K+M+B 2023 🙂

  HRÁTKY NA SNĚHU

  Návštěva svaté Lucie

  ŠTĚDRÝ DEN VE ŠKOLCE

  Už v pátek k nám do školky přišel Ježíšek a rozzářil očka všem dětem krásnými dárečky. S dárečky si děti měly čas pohrát a dokonce jsme si zkusili a pověděli o tradicích jako je rozkrajování jablíčka či pouštění lodiček. Dále nás čekal slavnostní oběd za doprovodu vánočních koled a nechyběla ani ochutnávka cukroví, které si děti mohly donést z domova. 🙂 

  ADVENT ODJINUDDéčko Náchod

  Ve čtvrtek jsme s dětmi navštívili Déčko, kde pro nás nachystali na zahradě čtyři stanoviště s úkoly. Na každém stanovišti nás seznámili jak se slaví advent v Polsku, Španělsku, Ukrajině a Slovensku. Na konci jsme si mohli dát teplý čaj a podívat se v „Tlapíkárně“ na zvířátka. 

  MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

  VÁNOČNÍ DIVADLO V MŠ

  SVATOMARTINSKÉ TRHY 

  11.11.2022 jsme se společně s kamarády z Růžové třídy, vydali oslavit svátek Svatého Martina, na Svatomartinské trhy. Čekaly nás tam úkoly po stopách sněhových vloček, zdobení perníčků i kreslení obrázků.

  DUŠIČKOVÝ TÝDEN

  S dětmi jsme si připomněli co to jsou dušičky. Namalovali jsme si světýlko, vyrobili ducha a naučili jsme se krátkou písničku. Ve středu jsme vyrazili do Bělovse zapálit svíčku u památníku.

  HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE

  V úterý 25.10. 2022, si děti užily Halloweenské dopoledne v maskách a kostýmech. Musely najít schovaný dopis od čarodějnického kocoura a následně splnit 5 úkolů, aby ho osvobodily z kletby. Házely na kuželky, lovily z kouzelné krabice nebo poznávaly vůni kouzelného lektvaru. Nechyběla ani přehlídka v maskách a „diskotéka“. Všechny strašidýlka za nádherné masky a splnění úkolů dostaly Halloweenský diplom.

  ZAMYKÁNÍ ZAHRADY 

  V pátek 21.10. 2022, si děti ráno vyrobily podzimní klíče a společně jsme před vycházkou „zamknuli zahradu“ a vše co na zahradě máme.

  „Naše milá zahrádko, 

  zamkli jsme tě na krátko,

  a když počasí dovolí,

  zaběhneme k tobě na chvíli,

  listí tobě pohrabeme,

  a na chvíli si ještě pohrajeme!“ 

  NAŠI SKŘÍTCI PAŘEZÁČCI

  Ve středu 19.10.2022, děti z bílé třídy navštívily naší školkovou dílničku a měly možnost, si vyzkoušet vrtání vrtačkou či zatloukání hřebíků do dřeva. Společně jsme tak vyrobily dva skřítky, které máte možnost si prohlédnout u nástěnky za šatnami 🙂 

  BRAMBORIÁDA 

  V pátek 14.10. 2022 se v rámci zakončení bramborového týdne konala na zahradě MŠ BRAMBORIÁDA. Dopoledne plné úkolů, zábavy a her, kde nechybělo ani opékání brambor v popelu. Děti si za splnění všech stanovišť odnesly medaile se sladkou odměnou 🙂

   

  LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ 

  Ve čtvrtek 6.10.2022 jsme měli možnost shlédnout pohádky O Palečkovi a Hrnečku vař od paní Holasové.

  ÚKLIĎME NÁCHOD!

  V rámci projektu od DÉČKO s názvem „Úkliďme Náchod“ jsme se s dětmi během procházky vydali vyčistit naše okolí od odpadků a pomoci tak přírodě.

  Září ve školce. Máme se pěkně 

  „HOLA, HOLA, HOLÁ

  ŠKOLKA UŽ VÁS VOLÁ.

  VELCÍ KLUCI A HOLKY,

  POSPÍCHEJTE DO ŠKOLKY.“

  Paní učitelky Sylva a Káťa s asistentkou Ivetkou a Skřítkem Matýsek se již moc těší na nové kamarády

   

  Charakteristika Bílé třídy

  Bílá třída se nachází ve druhém patře MŠ napravo od ředitelny. Je prosluněná s krásným výhledem na náchodský zámek a okolí. Třída je vhodně vybavená pro potřeby dětí. Je rozdělena na část hravou na koberci a část tvořivou u stolečků. Součástí třídy je i menší umyvárna. Během letních prázdnin bylo nově nainstalované moderní osvětlení v podobě ledkových panelů.

  Naši třídu navštěvují děti ve věkovém rozpětí 2 1/2–6 let. Celkem mezi sebe letos přivítáme 9 nových kamarádů a dohromady nás bude 17 (9 kluků a 8 holčiček). Z těchto 17 kamarádů je 6, kteří plní povinné předškolní vzdělávání a společně s kamarády z Oranžové třídy se budou účastnit všech aktivit zaměřených na rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, stolování, na dovednosti komunikační, grafické, předmatematické a předčtenářské. Nesmíme zapomenout na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. Předškoláky toho čeká opravdu mnoho, včetně nespavého vzdělávacího programu Duháček, který se koná každý den po obědě v Oranžové třídě.

  Pro nově příchozí děti se snažíme podat pomocnou ruku ke zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školy.

  Děti si mohou každý den vybrat jaké činnosti se chtějí věnovat. Třída nabízí několik center aktivit jako jsou kuchyňský koutek, dílna, kadeřnictví, kancelář, domeček pro panenky a knihovna. Dětem jsou pravidelně nabízeny výtvarné a pracovní činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, podpora sebeobsluhy a vytváření kladných vztahů mezi kamarády. S dětmi chodíme pravidelně ven na školní zahradu, na hřiště nebo na procházku do Montace.

  V tomto školním roce budou s dětmi pracovat paní učitelky Sylva Balcarová DiS., paní učitelka Kateřina Holubcová a asistentka pedagoga Iveta Vránová.

   

 • Režim dne na školní rok 2022-2023
   6:30 – 7:30 scházení dětí v Růžové třídě – hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností připravených paní učitelkou
   7:30 – 8:30 výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
   8:30 – 8:45

  8:45 – 9:20

  průběžná přesnídávka ve třídě, komunitní kroužek, pokračování v činnostech započatých před svačinkou

  didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kroužek, řízené činnosti

   9:20 –  11:20 pobyt venku, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
  11:25 – 11:50 hygiena, oběd
  11:50 – 13:50 hygiena, četba před spaním, poslech relaxační hudby, odpočívání, klidové činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku
  13:45 – 14:00 vstávání, hygiena, svačina
  14:30 – 15:30

  15:30 – 16:00

  odpolední zájmové činnosti, hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hry

  přesunutí dětí do Růžové třídy- spontánní hry, úklid třídy