Bílá třída

 • Nástěnka – třídní informace

  Do školky k nám zavítali Tři Králové

  Střípky z vánočního tvoření

   

  ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA A SVÁTEČNÍ OBĚD

  Vánoční program „Déčka“ na zahradě MŠ.

   

  V Úterý 14.12.2021 jsme navštívili kostel sv. Vavřince na náměstí. Prohlédli jsme si veliký dřevěný betlém, který je zde vystaven. Měli jsme možnost si zde zazpívat vánoční písničku. Moc se nám tu líbilo.

   

  Sněhu si moc užíváme. Stavíme sněhuláky, tvoříme anděly, koulujeme se a jezdíme na lopatách. Je to supeer 🙂

  Anděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval. Vyčaroval Mikuláše moc se z toho radoval. 

  Svátek svatého Martina – divadlo na náměstí

  Halloween, dušičky, a dušičkový výlet

  S dětmi jsme se vydali pěšky na výlet do osady Amerika. Zde, hned na začátku osady, se nachází studánka a nad ní obrázek panenky Marie. Zapálili jsme zde svíčky, snědli si svačiny a pěšky se vrátili do školky. Během týdne jsme si pomocí výtvarných, hudebních a rozumových činností přiblížili tyto svátky.

  Podzim dostal pastelky, kouknul se k nám do školky

  S dětmi chodíme pozorovat měnící se přírodu, barvení listů, sběr lesních plodů a stavíme skřítkům a zvířátkům na zimu domečky. Ve třídě jsme se pustili do podzimního barvení stromů a listů. V pátek jsme s dětmi symbolicky zamkly zahradu.

   

  BRAMBOROVÝ TÝDEN A BRAMBORIÁDA

  V tomto týdnu, jsme si s dětma povídaly, co to ty brambory vlastně jsou. Jak vypadají, kdo a kde je se pěstuje, jak rostou, jak a kdy se sklízí a co vše si z nich můžeme vyrobit nebo uvařit. Bramborami jsme tiskali, vyráběli ježky a korále pro princeznu, bramborové loutky z papíru a poskládali jsme „Mandelinku bramborovou“. V pátek nás na zahradě MŠ čekalo pečení brambor v uhlíkách a „Bramboriáda“.  Děti, navzdory chladnějšímu, všechna stanoviště zvládly bravurně 🙂 

  JAK SE NÁM DAŘÍ?

  První společné dny ve školce si spolu užíváme. Zpíváme, malujeme, chodíme do lesa 🙂 

   

   

 • Režim dne na školní rok 2021-2022
   6:30 – 7:30 scházení dětí v Růžové třídě – hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností připravených paní učitelkou
   7:30 – 8:30 výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
   8:30 – 8:45

  8:45 – 9:20

  průběžná přesnídávka ve třídě, komunitní kroužek, pokračování v činnostech započatých před svačinkou

  didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kroužek, řízené činnosti

   9:20 –  11:20 vycházka, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
  11:25 – 11:50 hygiena, oběd
  11:50 – 13:50 hygiena, četba před spaním, poslech relaxační hudby, odpočívání, klidové činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku
  13:45 – 14:00 vstávání, hygiena, svačina
  14:00 – 15:30

  15:30 – 16:00

  odpolední zájmové činnosti, hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hry

  přesunutí dětí do Růžové třídy- spontánní hry, úklid třídy