Bílá třída

 • Nástěnka – třídní informace

  PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE

  DO ŠKOLKY se těšíme,

  s radostí tam běžíme.

  Čekají tu kamarádi

  hrajeme si spolu rádi.

   

  V tomto školním roce 2023-2024 budou s dětmi pracovat:

  Paní učitelky –  Sylva Balcarová, DiS. a Kateřina Poláchová

  Asistent pedagoga  – Marcela Vítková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Režim dne na školní rok 2023-2024
   6:30 – 7:30 scházení dětí v Růžové třídě – hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností připravených paní učitelkou
   7:30 – 8:30 výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
   8:30 – 8:45

  8:45 – 9:20

  průběžná přesnídávka ve třídě, komunitní kroužek, pokračování v činnostech započatých před svačinkou

  didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kroužek, řízené činnosti

   9:20 –  11:20 pobyt venku, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
  11:25 – 11:50 hygiena, oběd
  11:50 – 13:50 hygiena, četba před spaním, poslech relaxační hudby, odpočívání, klidové činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku
  13:45 – 14:00 vstávání, hygiena, svačina
  14:30 – 15:30

  15:30 – 16:00

  odpolední zájmové činnosti, hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hry

  přesunutí dětí do Růžové třídy- spontánní hry, úklid třídy