Režim dne na školní rok 2023-2024

 6:30 – 7:30 scházení dětí v Růžové třídě – hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností připravených paní učitelkou
 7:30 – 8:30 výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
 8:30 – 8:45

8:45 – 9:20

průběžná přesnídávka ve třídě, komunitní kroužek, pokračování v činnostech započatých před svačinkou

didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kroužek, řízené činnosti

 9:20 –  11:20 pobyt venku, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
11:25 – 11:50 hygiena, oběd
11:50 – 13:50 hygiena, četba před spaním, poslech relaxační hudby, odpočívání, klidové činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku
13:45 – 14:00 vstávání, hygiena, svačina
14:30 – 15:30

15:30 – 16:00

odpolední zájmové činnosti, hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hry

přesunutí dětí do Růžové třídy- spontánní hry, úklid třídy