Úřední deska

 • Zápis přijaté děti na školní rok 2019 / 2020

  Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

  Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřské škola, Náchod, Alšova 952 rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Náchod, Alšova 952.
  Registrační čísla přijatých dětí se zkušební dobou na období 3 měsíců
  pro školní rok 2019-2020

  Registrční číslo                                                         Přijetí

  1 / 2019  Dítě přijato
  3 / 2019  Dítě přijato
  5 / 2019  Dítě přijato
  6 / 2019  Dítě přijato
  9 / 2019  Dítě přijato
  10 / 2019  Dítě přijato
  11 / 2019  Dítě přijato
  13 / 2019  Dítě přijato
  14 / 2019  Dítě přijato
  15/ 2019  Dítě přijato
  18/ 2019 Dítě přijato
  20 / 2019 Dítě přijato
  21 / 2019 Dítě přijato
  22 / 2019 Dítě přijato
  23 / 2019 Dítě přijato
  24 / 2019 Dítě přijato
  25 / 2019 Dítě přijato
  27 / 2019 Dítě přijato

   
  Klára Skleničková
  ředitelka školy

  Datum zveřejnění 03. 06. 2019