Hlavní strana

Aktuality

 • VÝSLEDKY ZÁPISU 2023-2024

  VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023- 2024 JSOU ZVEŘEJNĚNY V SEKCI ZÁPIS DO MŠ.

  SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 20. 06.2023

  Pozvánka na úvodní schůzku 2023

   

   

   

 • SPONZORSKÝ DAR

  Další „VELKÉ PODĚKOVÁNÍ“ patří manželům Hozákovým za finanční sponzorský dar, který jsme využili na nákup víceúčelového aktivního kruhu na podporou pohybu dětí, jak na školní zahradě, tak ve třídě.

  Za skvělý prvek děkují děti a paní učitelky.

   

   

 • SPONZORSKÝ DAR

  „VELKÉ PODĚKOVÁNÍ“ za sponzorský dar v podobě dětských rychlých špuntů a kelímků

  na oslavu Dne dětí patří firmě SPOLEHLIVÁ ŘEŠENÍ s.r.o.

  https://www.spolehlivareseni.cz/

  a paní učitelce Kačence Holubcové a asistentce Kristýnce Císařové a vedoucí ŠJ Vlastičce Možíšové

  za napečení velkého množství dobrot na oslavu.

  DĚKUJEME.

   

   

   

 • Zahrada skřítka Alšánka se ke Dni dětí rozrostla

  Děti slavily dětský den už v úterý 30. května a oslava to byla pořádná, protože tím největším dárkem ke Dni dětí (1. 6.) byly tentokrát dva nové herní prvky – dřevěný altán a kuličková dráha.

  Na pozvání paní ředitelky Kláry Skleničkové si oslavu nenechali ujít ani zástupci města Náchoda – starosta Jan Birke, místostarostové František Majer a Milan Vik a vedoucí odboru školství Iveta Lukešová. V neposlední řadě pak za MAS Stolové hory paní Mirka Soldánová.

  Nové edukační prvky byly pořízeny v rámci projektu „Zahrada skřítka Alšánka“ a financovány z prostředků dotačního titulu Program rozvoje venkova ČR právě prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory. http://www.mas-stolovehory.cz/

  Samotný projekt mateřské školy, tak navázal na již zrealizované projekty a je zaměřen na hru s vodou a dětem tak přináší intenzivní smyslové vnímání a rozvíjí představu o zákonitostech chování vody. 

  Kuličková dráha je určena přímo pro hru s vodou, děti seznámí s jejími vlastnostmi, zjistí, co plave a co se potápí, jaká je energie vody a jak s vodou hospodařit. Prvek lze zároveň využívat právě i jako kuličkovou dráhu a děti tak seznámí s fyzikálními jevy.

  Nový dřevěný altán dětem poskytne stinné místo na zahradě a zároveň zajistí prostor pro relaxaci nebo individuální a skupinovou spontánní hru.

  Přejeme našim dětem, aby nové prvky poskytly hodně zábavy a nových zážitků.

   

   

   

 • PROJEKT ZAHRADA SKŘÍTKA ALŠÁNKA II.

  JE DALŠÍ SPOLEČNÉ ÚSILÍ

  MATEŘSKÉ ŠKOLY, NÁCHOD, ALŠOVA 952

  A

  MAS STOLOVÉ HORY

  K ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA MODERNIZACI ŠKOLNÍ ZAHRADY.

  Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 ve spolupráci s MAS Stolové hory https://www.mas-stolovehory.cz/  opět usiluje o získání finančních prostředků z projektu Programu rozvoje venkova ČR vypsaného Ministerstvem zemědělství ČR.

  V případě úspěšného získání dotace budeme pokračovat v modernizaci školní zahrady a v rozšíření herní a vzdělávací nabídky našim dětem.

  Projektem „Zahrada skřítka Alšánka II“ bychom úzce navázali na předešlý projekt, který byl zacílen na vybudování dvou víceúčelových venkovních prvků, a to dřevěného altánku a kuličko – vodní dráhy.

  Cílem získání nové dotace bude vybudování mobiliáře v podobě tzv. „VENKOVNÍ UČEBNY“.

  Venkovní učebna by dětem umožňovala co nejdelší pobyt venku, poskytovala by prostor pro aktivní polytechnické, enviromentální, kreativní a další činnosti, včetně možností pokusů, bádání apod. Dětem by nabídla nový rozměr pro spontánní tvoření a hru. Současně by byla místem pro setkávání s vrstevníky a rodiči při různých společných aktivitách, ale také místem pro projektové dny v rámci spolupráce s ostatními školami.

  Všichni si budeme velice přát, aby naše společné úsilí bylo odměněno získáním dalších finančních prostředků z dotace.

  foto je pouze ilustrační