Hlavní strana

Aktuality

 • Aktuální informace k otevření MŠ!

  POZOR, POZOR!!!

  Od pondělí 26. 04. 2021 bude naše mateřská škola otevřena pro všechny děti!!!

  BEZ OMEZENÍ A BEZ TESTOVÁNÍ!!!

  Děti však nesmí vykazovat žádné známky infekčního onemocnění jako:

  • zvýšená teplota
  • rýma
  • kašel
  • bolest v krku
  • bolest hlavy
  • bolesti svalů a kloubů
  • průjem
  • ztráta chuti a čichu

  V případě, že Vaše dítě v pondělí nenastoupí je nutné odhlásit stravu na e-mail:

  jidelna@ms-alsova.cz nebo telefonicky: 491 423 413 paní Možíšové.

  Na všechny děti se velmi těšíme a chystáme ČARODĚJNICKÝ TÝDEN!!!

   

   

   

   

 • OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN!!!

  MATEŘSKÁ ŠKOLA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH PŘERUŠÍ SVŮJ PROVOZ:

  od 19. 07. do 13. 08. 2021

   

   

 • ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2021-2022

  Důležité informace nejdete v sekci Zápis do MŠ!

   

   

 • Web testování.edu.cz

  Na základě žádosti MŠMT zasíláme informace o webu, který byl zřízen k problematice testování ve školách. Web má adresu https://testovani.edu.cz/

  Zde naleznete sekci nejčastějších dotazů – vizhttps://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

  Tato sekce je neustále doplňována o odpovědi na otázky, které ze škol či od rodičovské veřejnosti MŠMT dostává.

   

  INFORMACE K ORGANIZACI TESTOVÁNÍ:

  INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ Antigenními testy LEPU:

  S videem doporučujeme seznámit i děti, aby měly představu, že se testování dá zvládnout bez problémů!

  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

   

  Testování bude probíhat v MŠ:
  v šatně Růžové třídy (max. 2 zákonní zástupci a dítě/děti)
  • v případě potřeby v prostorách suterénu (max. 2 zákonní zástupci a dítě/děti)

  Rodiče prosíme o vytvoření si dostatečné časové rezervy před příchodem do MŠ (cca 15
  minut pro vyčkání na výsledek testu + pořadí před nástupem na test).

   

  Předem všem děkujeme za spolupráci a věříme, že to společně zvládneme!

  Klára Skleničková, ředitelka školy

   

   

 • INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU OD 12. 04. 2021

  Otevření školy bude s OMEZENÍM!

  Zahájení provozu se týká dětí s povinným předškolním vzděláváním. 

  A dětí zákonných zástupců pracujících na pracovních pozicích vymezených v bodě 14

  Mimořádného opatření MZ z 6. 4. 2021 a doloží to potvrzením od zaměstnavatele při příchodu dítěte do MŠ.

  Jedná se o děti přijaté do naší mateřské školy, jejichž zákonní zástupci jsou:

  a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

  b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině,      školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

  c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

  d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

  e) příslušníci ozbrojených sil,

  f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

  g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

  h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

  i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

  j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

   

  Testování dětí

  Testování dětí bude probíhat dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

  Testování bude provádět určený pedagogický pracovník za přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

  Bez testu nelze dítě přijmout ke vzdělávání!!!

  Testování se neprovádí u dětí, které Covid 19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit.

   

  Pokud dítě přijde do MŠ v jiný den, než pondělí a čtvrtek, je povinno nechat se otestovat.

  Nahlaste vždy předem přítomnost dítěte. 

  V případě dotazů volejte na č. telefonu 602 413 453 ředitelku školy.