Hlavní strana

Aktuality

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

  Vážení rodiče,

  dne 17. 9. 2020 bylo provedeno vyúčtování

  STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO za 2. pololetí 2019/2020 na Vaše bankovní účty.

  Podrobné vyúčtování má vedoucí školní jídelny paní Možíšová.

  V případě nejasností se na paní vedoucí ŠJ obracejte telefonicky nebo emailově.

  Děkuji K. Skleničková, ředitelka školy

   

   

 • BAVÍME SE SPORTEM – NABÍDKA KROUŽKU

  Vážení rodiče, stejně jako v loňském roce nabízíme dětem pohybové aktivity v projektu Bavíme se sportem, pod názvem „SPORŤÁČEK“. Pokud budete mít zájem své dítě přihlásit, bližší informace najdete na těchto odkazech:

  Bavíme-se-sportem

  Bavíme-se-sportem-leták

  Pohybové aktivity budou probíhat vždy ve středu od 15.30 – 16.15 hod. převážně na Oranžovém hřišti kousek od MŠ.

  Trenér pan Michal Šedivý si děti vyzvedne v MŠ a po skončení předá děti osobně rodičům.

  První „Sporťáček“ začíná ve středu 16. 9. 2020!!!

 • HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ!

  Září klepe na dveře, školka zase otevře.

  Přijde do ní mnoho dětí, bude jich tu jako smetí.

  Stanou se z nich kamarádi, co se mají spolu rádi.

  Přejeme všem klidný a pohodový školní rok a prvňáčkům  úspěšné vykročení do školních lavic!

  Všichni z Alšovky.

   

   

 • INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

  Stanovení pravidel provozu MŠ:

  • zahajujeme svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy;
  • nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti a zatím ani roušky;
  • po vstupu do budovy si každá osoba vydezinfikuje ruce;
  • do budovy školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • nevstupovat do třídy, vyčkat příchodu paní učitelky u dveří na převzetí dítěte;
  • minimalizovat pobyt osob v budově, na co nejkratší možnou dobu.

  MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ  –  dítě nebude učitelkou přijato do třídy; 
  • vyskytnutí příznaků v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti s dohledem dospělé osoby a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy;
  • zákonný zástupce je povinen okamžitě vyzvednout dítě z MŠ.

   

   

   

   

   

  Nastavená hygienická pravidla v MŠ:

  • mytí rukou dítěte teplou vodou po příchodu do třídy;
  • časté a intenzivní větrání;
  • bezpečné osoušení rukou – papírovými ručníky na jedno použití;
  • úklid a dezinfekce hygienických zařízení vícekrát denně;
  • průběžné větrání šatních prostor;
  • vynášení košů;
  • denně důkladný úklid všech místností – úklid povrchů a ploch na mokro, případně s použitím dezinfekčního prostředku;
  • několikrát denně dezinfekce klik, spínačů světla, klávesnice, myši, baterie
   u umyvadel, splachovadla, tlačítka zásobníků…

   Distanční výuka při výskytu nákazy Sars Cov-2:

  • děti v posledním roce před zahájením PŠD mají povinnost se distančně vzdělávat
  • MŠ bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze u dětí v posledním roce před zahájením PŠD, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (mimořádná opatření KHS, plošné opatření MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna přítomnost více než poloviny dětí v předškolní třídě –  ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání

  V ostatních případech MŠ nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti, nejsou přítomny v MŠ.

   Děkujeme všem za respektování pravidel.

  Klára Skleničková, ředitelka školy

   

   

 • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  Školní rok začíná v úterý 01. 09. 2020!

  V novém školním roce Vás všechny uvítáme v naší nové přístavbě, která bude sloužit jako nové prostory šaten pro děti a nabídne i nově toaletu pro děti a rodiče! 

  Za uskutečnění výstavby velice děkujeme vedení města Náchoda.

  ALE POZOR, POZOR!

  Zároveň upozorňujeme, že z důvodu potřeby vyschnutí betonů bude provoz nové přístavby, tedy především šaten, ještě po dobu 14 dnů omezen! 

  Šatny budou v pondělí 14. 09. 2020 osazeny novým šatním nábytkem, po jeho instalaci budou šatny již otevřeny k užívání!

  Přístavbu budeme prozatím využívat především jako nový vchod, který je opatřen video zvonkem!

  Děkujeme za pochopení a trpělivost s využíváním stávajících šaten!

  Vše ostatní je již připravené a vyzdobené!!! 

  A co na Vás ještě čeká za novinky? Máme i nově vybavenou kuchyň konvektomatem a plynovým sporákem, ale také nové podlahové krytiny, jak v kuchyni, tak v kanceláři vedoucí Šj a paní kuchařky, které mají i nově vybavené kanceláře nábytkem!

  Na všechny se už těší všichni z Alšovky!

  A budeme nám všem moc přát, aby ten nový školník rok byl klidný a pohodový!