Režim dne na školní rok 2023-2024

 6:30 – 7:15 příchod do školky do Růžové třídy, hraní dle vlastního výběru nebo z nabídkových činností
 7:15 – 8:30 výběr libovolných činnosti v pracovních centrech, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky
 8:30 – 8:50 průběžná hygiena a přesnídávka
  8:50 – 9:45 didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kruh, zvýšená logopedická péče, řízené činnosti
  9:45 – 11:45 vycházka venku – do lesa, na zahradu, na výlety
11:50 – 12:10 hygiena, oběd
12:10 – 13:00 hygiena, četba pohádek, relaxační chvilka
13:00 – 14:00 Klub Duháček – nespavý program
14:00 – 14:20 hygiena, odpolední svačina
14:30 – 15:45

 

15:45 – 16:00

odpolední zájmové činnosti – hry na školní zahradě nebo povídání, hraní her, zpívání, kreslení, spontánní hra, dokončování toho, co se dopoledne nestihlo

přesun dětí do Růžové třídy – následují odpolední zájmové činnosti – spontánní hra, dokončování činností z dopoledne apod.