PROJEKT ZAHRADA SKŘÍTKA ALŠÁNKA II.

JE DALŠÍ SPOLEČNÉ ÚSILÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY, NÁCHOD, ALŠOVA 952

A

MAS STOLOVÉ HORY

K ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA MODERNIZACI ŠKOLNÍ ZAHRADY.

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 ve spolupráci s MAS Stolové hory https://www.mas-stolovehory.cz/  opět usiluje o získání finančních prostředků z projektu Programu rozvoje venkova ČR vypsaného Ministerstvem zemědělství ČR.

V případě úspěšného získání dotace budeme pokračovat v modernizaci školní zahrady a v rozšíření herní a vzdělávací nabídky našim dětem.

Projektem „Zahrada skřítka Alšánka II“ bychom úzce navázali na předešlý projekt, který byl zacílen na vybudování dvou víceúčelových venkovních prvků, a to dřevěného altánku a kuličko – vodní dráhy.

Cílem získání nové dotace bude vybudování mobiliáře v podobě tzv. „VENKOVNÍ UČEBNY“.

Venkovní učebna by dětem umožňovala co nejdelší pobyt venku, poskytovala by prostor pro aktivní polytechnické, enviromentální, kreativní a další činnosti, včetně možností pokusů, bádání apod. Dětem by nabídla nový rozměr pro spontánní tvoření a hru. Současně by byla místem pro setkávání s vrstevníky a rodiči při různých společných aktivitách, ale také místem pro projektové dny v rámci spolupráce s ostatními školami.

Všichni si budeme velice přát, aby naše společné úsilí bylo odměněno získáním dalších finančních prostředků z dotace.

foto je pouze ilustrační