SPONZORSKÝ DAR

Další „VELKÉ PODĚKOVÁNÍ“ patří manželům Hozákovým za finanční sponzorský dar, který jsme využili na nákup víceúčelového aktivního kruhu na podporou pohybu dětí, jak na školní zahradě, tak ve třídě.

Za skvělý prvek děkují děti a paní učitelky.