Režim dne školní rok 2023-2024

   6:30 – 8:30 příchod dětí, výběr libovolné činnosti v pracovních koutcích, práce ve skupinách, řízené činnosti
   8:30 – 8:45 průběžná hygiena, přesnídávka ve třídě
   8:45 – 9:05 pokračování v činnostech započatých před svačinkou, komunikativní kroužek, didakticky zacílené frontální, skupinové a individuální činnosti
  9:05 – 11:05 pobyt venku, hry venku (v lese, na hřišti, na zahradě …)
11:05 – 11:25 hygiena, oběd
11:30 – 13:45 hygiena, čtení a poslech pohádek, relaxační hudba, odpočinek, klidové činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku
13:45 – 16:00 vstávání, hygiena, svačinka, klidové činnosti, hry, zpěv, debata o činnostech z průběhu dne, volný výběr činnosti, úklid