UPOZORNĚNÍ!!!

NA NOVÉ ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBU STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO!

Č. ÚČTU: 131-1484050227/0100

VÝŠE CENY ZA CELODENNÍ STRAVU JE PRO DÍTĚ:

3 LET – 6 LET  850,- Kč

7 LET a OŠD 950,- Kč

CENA ZA ÚPLATU tzv. „ŠKOLNÉ “ JE 400,- Kč.

VARIABILNÍ SYMBOL VÁM ZŮSTAL STEJNÝ.

PROSÍME O ZMĚNU TRVALÉHO PŘÍKAZU V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ!

PŘEDEM DĚKUJEME  ZA SPOLUPRÁCI.