POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKY

ORANŽOVÁ TŘÍDA

KDY: v úterý 19. 9. 2023

KDE: v Oranžové třídě

ČAS: v 15.15 hod.

BÍLÁ TŘÍDA

KDY: ve středu 20. 9.2023

KDE: v Bílé třídě

ČAS: v 15.15 hod.

RŮŽOVÁ TŘÍDA

KDY: ve čtvrtek 21. 9. 2023

KDE: v Růžové třídě

ČAS: v 15.15 hod.

Prosíme zákonné zástupce  o důkladné seznámení

se Školním řádem a s Vnitřním řádem školní jídelny.

Dokumenty jsou vyvěšeny v sekci „Pro rodiče“ nebo  

na nástěnce ve velké hale. 

Na třídní schůzce budete toto seznámení podepisovat.  

A prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce, po dobu schůzky bude o děti postaráno!

 Děkujeme za účast!