PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÉ DARY

VELKÉ poděkování patří manželům PÁSLEROVÝM

za sponzorský dar v podobě drobných dárečků pro děti.

Také manželům MIKUŠOVÝM za

sponzorský dar v podobě nových koberečků do šatních přihrádek dětí.

VEŠKERÉ PODPORY SI NESKUTEČNĚ VÁŽÍME.

ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI VŠEM MOC DĚKUJEME.