PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR

Rády bychom touto cestou poděkovaly

firmě TISKÁRNA V&H Print Hlávko s.r.o. Nové Město nad Metují

    za věnované kartony a papíry na kreslení a tvoření pro naše děti.

 

Všech sponzorských darů si velice vážíme a jsme za ně neskutečně vděčné.

Za malé Alšánky děkují paní učitelky z Alšovky.