MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Naše Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II pod názvem

„Malá technická univerzita“

Realizace projektu začala od 06. 01.2023 zakončena bude 24. 03. 2023.

Aktivity projektu:

 1. Vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnických dovedností, formou aktivního semináře s workshopem, za podpory odborníka společnosti Malá technika z. ú.
 2. 10 x tandemová lekce s dětmi
 1. Získání didaktické sady pro školu:
 • více než 1000 stavebnicových kostek
 • desítky speciálních upravených součástek a pomůcek pro výuku technických témat
 • technické výkresy, technická schémata
 • obrázkové podklady, ikony, fotky
 • Metodiky: detailně zpracované metodické materiály pro pedagogy

INFORMCE O PROGRAMU MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli RVP (Rámcový vzdělávací program). Mají detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími. 

Co program rozvíjí?

 • pozitivní vztah k technickým oborům
 • samostatnost
 • práci ve skupině
 • logické myšlení
 • prostorové vnímání
 • jemnou motoriku

Průběh programu

Lektor a učitelky pracují s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnice. Dětí si hrají a tím se učí nové věci. Vyvrcholením hodiny je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci osvědčení (diplom), které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče. 

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH LEKCÍCH

NALEZNETE V SEKCI:     ORANŽOVÁ TŘÍDA