ADAPTAČNÍ TÝDEN

Zveme nově přijaté děti a jejich rodiče (zákonné zástupce) na „Adaptační týden“.

Přijďte se seznámit s prostředím školy, třídy a svoji paní učitelkou.

KDY: od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022

Návštěvu můžete využít v dopoledních hodinách a to:

od 7:30 do 8:30 hod. ve třídě, kterou bude Vaše dítě navštěvovat 

nebo od 9:30 do 11:00 hod. na naší školní zahradě, pouze v případě příznivého počasí.

Seznamy dětí budou vyvěšeny od 22. 8. 2022 v MŠ.

Dítě po celou dobu adaptace doprovází rodič (zákonný zástupce) a zajišťuje jeho bezpečnost!

Těšíme se na Vaší návštěvu.