PODĚKOVÁNÍ S PŘÁNÍM

 

 

Rádi bychom poděkovali všem rodičům

za veškeré věnované SPONZORSKÉ DARY a skvělou celoroční spolupráci! 

 A zároveň přejeme všem dětem, rodičům a ostatním příznivcům naší MŠ,

krásné a prosluněné prázdniny, plné skvělých zážitků a odpočinku!

Přejí všichni z Alšovky.