MŠ Alšova a MAS Stolovy hory usilují o dotaci

PROJEKT „ZAHRADA SKŘÍTKA ALŠÁNKA“

dav

SPOLEČNÉ ÚSILÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY, NÁCHOD, ALŠOVA 952

A

MAS STOLOVÉ HORY

O ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NA NOVÉ HERNÍ PRVKY

Naše Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 ve spolupráci s MAS Stolové hory se snaží získat finanční prostředky z projektu Programu rozvoje venkova, který vypsalo Ministerstvo zemědělství ČR.

V případě úspěšného získání dotace se nám podaří částečně zmodernizovat školní zahradu.

Projektem „Zahrada skřítka Alšánka“ bychom pozvolna navázali na předešlé projekty se záměrem podpořit enviromentální a polytechnické vzdělávání i na školní zahradě.

Společnými silami byly vybrány edukační herní prvky v podobě vodního herního prvku, který je možné využít i jako kuličková dráha.

foto je ilustrační

Druhým herním prvkem by mohl být dětský altánek, který by nahradil stávající vyvýšený, a především dosluhující domeček. Sloužil by jako víceúčelový prvek se zaměřením – dětská kuchyňka nebo dílnička pro „kutílky“ nebo relaxační a odpočinková zóna, které zvolí rodiče formou ankety.   

Altánek by zároveň byl předmětem dalšího navazujícího a zároveň probíhajícího projektu „Skřítek Kutílek“ s aktivní spoluprací rodičů a dětí, kdy bychom se společnými silami pokusili o vytvoření zvoleného vybavení domečku.

foto je ilustrační

Budeme si všichni velice přát, aby naše společné úsilí bylo odměněno získáním dotace.