ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

 

Zápis se bude konat 2. 5. a 3. 5. 2022 v čase od 9:00 do 15:00 hod.

 

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy a další podrobnosti jsou zveřejněny v sekci ZÁPIS DO MŠ.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května NEMOHOU podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 22. června 2022 od 13:00 do 16:00 hod.