BŘEZEN 2022

23. 03. Duháčci návštěva ZŠ KOMENSKÉHO 

24. 03. návštěva kina Vesmír – pásmo pohádek pro všechny děti

25. 03. Duháčci návštěva dětí ze ZŠ Běloves v naší MŠ

30. 03. Loutkové divadélko v MŠ – „Hrnečku vař“ a „O Palečkovi“

PLÁNUJEME!!! 

  • Otvírání zahrady s dětmi v  dopoledních hodinách a vynášení MORENYdle počasí!