UPOZORNĚNÍ NA PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY!

                                

Dnes 20. 1. 2022 byla Krajskou hygienickou stanicí PRODLOUŽENA KARANTÉNA DO PONDĚLÍ 24.01.2022 vytrasovaným dětem z Bílé třídy, které byly v kontaktu s dítětem s prokázaným onemocněním Covid-19 ze dne 19.1.2022.

 

Tyto děti mohou do MŠ nastoupit v úterý 25.1.2022, avšak pouze zdravé, bez jakýchkoliv příznaků!

 

Rodiče dětí, kterých se karanténa týká, byli telefonicky informováni a byli jim přeposlány informace k dalšímu postupu při 5 denní karanténě.

 

Informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové:

dopis pro rodiče_COVID-19_220117 od 17.1.2022

 

PROSÍME RODIČE O DŮKLADNÉ SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU DĚTÍ

A NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK.

A ŽÁDÁME, ABYSTE DO MŠ NEDÁVALI DĚTI S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ JAKO:

  • zvýšená teplota
  • rýma
  • kašel
  • bolest v krku
  • bolest hlavy
  • bolesti svalů a kloubů
  • průjem, zvracení
  • ztráta chuti a čichu

Dále žádáme rodiče o podání informace ředitelce mateřské školy v případě výskytu infekčního onemocnění nebo nákazy Covid- 19 na tel.: 602 413 453

Předem děkujeme za spolupráci a ohleduplnost vůči ostatním dětem a zaměstnancům.

Klára Skleničková, ředitelka školy