Přání do nového roku 2022

„Jako tři králové jdeme k vám, 

štěstí, zdraví vinšujeme vám, 

štěstí, zdraví, dlouhá léta, 

přejeme my všichni, 

ze školkového světa!“ 

 

Mnoho ZDRAVÍ, lásky a úsměvů na tváři,

ať se ten rok 2022 

nám všem ve štěstí vydaří! 

Přejí zaměstnanci MŠ Alšova.