DŮLEŽITÉ AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ!!!

V naší mateřské škole byly potvrzeny osoby s onemocnění COVID – 19!

 

PROSÍME RODIČE O DŮKLADNÉ SLEDOVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A ZDRAVOTNÍHO STAVU DĚTÍ.

A ŽÁDÁME, ABYSTE DO MŠ NEDÁVALI DĚTI S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ JAKO:

  • zvýšená teplota
  • rýma
  • kašel
  • bolest v krku
  • bolest hlavy
  • bolesti svalů a kloubů
  • průjem, zvracení
  • ztráta chuti a čichu

Dále žádáme rodiče o podání informace ředitelce mateřské školy v případě výskytu infekčního onemocnění nebo nákazy Covid- 19 na tel.: 602 413 453

Předem děkujeme za spolupráci a ohleduplnost vůči ostatním dětem a zaměstnancům.

A přejeme hodně zdraví všem.

Další informace se budou odvíjet od pokynů Krajské hygienické stanice –

v případě potřeby budou informace poskytnuty telefonicky.

K. Skleničková, ředitelka školy