AKTUÁLNÍ INFORMACE KE „ŠKOLKOVNÉMU“

Vážení rodiče,

od středy 26. 01. 2022 si budete moci v jednotlivých třídách vyzvednout:

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“

dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

Klára Skleničková, ředitelka školy