Poděkování za sponzorské dary

Rády bychom poděkovaly manželům Páslerovým za finanční sponzorský dar a věnované papíry do tiskárny.

Manželům Mikušovým za věnované Albi knížky, dále manželům Golas za magnetické pásy

a manželům Tučkovým za drobné dárky dětem a také panu Tran za opravu světýlek.

 VELKÉ poděkování posílají paní učitelky i děti.