ČERVEN 2021

01. 06. Dětský den s Déčkem – dopoledne na školní zahradě  

08. 06. výlet Duháčků za včelařem pod hrad Vízmburk (celodenní výlet) 

10. 06. dopolední výlet dětí z Bílé třídy na Kylarův statek v Bělovsi – příchod do MŠ do 8:00 hod. 

15. 06. dopolední výlet dětí z Růžové třídy k Malým Běloveským pramenům 

15. 06. Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí od 15.30 hod. v Bílé třídě I. patro 

17. 06.-18. 06. „KOUZELNÁ NOC V MŠ S DUHÁČKY“ (info na webu třídy) 

22. 06. PASOVÁNÍ ŠKOLÁČKŮ a BUDOUCÍCH DUHÁČKŮ (pouze pro určené děti a rodiče)

            od 16:00 hod. dle počasí na školní zahradě nebo v Církvi Bratrské 

23. 06. „HRÁTKY S RYTÍŘEM“– ukázková hodina pohybového kroužku – dopoledne pro všechny děti

29. 06. Návštěva knihovny – děti z Oranžové třídy v 10.00 hod.

      

 

30. 06. Zakončení školního roku „Ovocným piknikem v trávě“ – všechny třídy dopoledne   

           

30. 06. KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ S PŘEKVAPENÍM  – dopoledne na ŠZ pro všechny děti 

A HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

 

I dále běží VZDĚLÁVACÍ STRÁNKY PRO VŠECHNY!

https://uceni-s-alsankem.webnode.cz/

Stránky jsou vytvořené pro všechny věkové kategorie.

Pokud budete mít chuť, tak nám můžete zaslat Vaši fotografii, jak se Vám daří a fotografie bude na těchto stránkách vystavena.

Email pro zasílání fotografií:

ucenisalsankem@gmail.com

Předem děkujeme.