Zápis do Mateřské školy, Náchod, Alšova 952

3. – 4. května 2021 od 9,00 do 15,00 hodin.

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ FORMOU z důvodu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 4., který omezuje kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy:

Forma předání:

  • vhozením do schránky školy (schránka se nachází z druhé strany hlavní brány)
  • datovou schránkou 
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou

Důležité informace nejdete v sekci Zápis do MŠ!