DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu onemocněním Covid-19 v Bílé třídě u jednoho z dětí, byla Krajskou hygienickou stanicí nařízena na 4 dny tzv. prodloužená karanténa do středy 10. 2. 2021 pro děti, které byly s tímto dítkem v kontaktu!  Rodiče dotčených dětí již byli telefonicky informováni.

 

V souvislosti s šířením nákazy Covid-19, žádáme rodiče, aby do mateřské školy nedávali děti s příznaky infekčního onemocnění jako:

  • zvýšená teplota
  • rýma
  • kašel
  • bolest v krku
  • bolest hlavy
  • bolesti svalů a kloubů
  • průjem
  • ztráta chuti a čichu

Dále žádáme rodiče o podání informace ředitelce mateřské školy v případě výskytu infekčního onemocnění nebo nákazy Covid- 19.

Předem děkuji za spolupráci a ohleduplnost vůči ostatním dětem a zaměstnancům.

K. Skleničková, ředitelka školy

 

——————————————————————————————————————————————————