DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Bohužel, už i do naší mateřské školy dorazilo onemocnění COVID – 19! 

Dnes 11. 1. 2021 k večeru jsem byla telefonicky informována Krajskou hygienickou stanicí, že ve dnech 7. 1.  a 8. 1. 2021 došlo ke kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním Covid-19 v Bílé třídě.

Z tohoto důvodu jdou děti z Bílé třídy od úterý 12. 1. 2021 do nařízené karantény.

S rodiči, jichž se karanténa týká jsem hovořila telefonicky a přeposlala jsem jim veškeré informace ze strany Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové k dalšímu postupu. 

 

Informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové:

dopis pro rodiče_COVID-19_201115

 

Prosím o průběžné sledování těchto webových stránek pro informovanost aktuálního vývoje situace v MŠ.

Všem rodičům děkuji za vstřícnost a sledování aktualit.

Nám všem přeji mnoho sil, a hlavně hodně zdraví.

Klára Skleničková, ředitelka školy