PROSINEC 2020

30. 11. – 22. 12. 2020 „ADVENTNÍ ČAS“ – seznamování s tradicemi a zvyky, zpívání koled, Mikulášsko – čertovské tvoření, vánoční vyrábění a mnoho dalšího

 

04. 12. 2020  MIKULÁŠ V MŠ – návrat k tradicím (zajišťují učitelky MŠ)  v dopoledních hodinách 

14. – 18. 12. 2020 „Štědrý den v lese“ – nadělování dobrot lesní zvěři v Montaci

16. 12. 2020 JEŽÍKEK V MŠ – zpívání koled u stromečku, nadělování dárečků 

16. 12. 2020 SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ OBĚD

 

17. 12. 2020 „VÁNOČNÍ TĚŠENÍ“– venkovní dopolední program zaměřený na české vánoční tradice a obyčeje – pořádaný Déčkem Náchod