ZAMYKÁNÍ ZAHRADY A OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

Ve čtvrtek jsme společně s dětmi uzamkli velkým klíčem zahradu a dali jsme spát všechny hračky a prolézačky na zimu. Děti si také k této příležitosti pochutnaly na buřtech. 🙂