HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ!

Září klepe na dveře, školka zase otevře.

Přijde do ní mnoho dětí, bude jich tu jako smetí.

Stanou se z nich kamarádi, co se mají spolu rádi.

Přejeme všem klidný a pohodový školní rok a prvňáčkům  úspěšné vykročení do školních lavic!

Všichni z Alšovky.