Charakteristika vzdělávacích cílů na školní rok 2020-2021

Co nás čeká v novém školním roce 2020 / 2021?

Pozor, pozor do naší mateřské školy se nastěhovali noví kamarádi „Skřítkové“ a rozhodli se s námi prožít celý školní rok!  Tito „Skřítkové“ nás chtějí provést říší květin, bylin, plodin, ale i zvířat, hmyzíků, světem domácích i hospodářských zvířat! Se „Skřítky“ se zaměříme na zajímavosti ročních období a jejich typických znaků, také na rozmanitosti počasí.    A naopak my všichni ze školky budeme „Skřítky“ seznamovat se světem lidí. Seznámíme je se zvyklostmi, pranostikami našich předků, s tradicemi typickými především pro naši zemi, ale i zajímavostmi jiných cizích krajin a zemí.                    A co bude cílem našeho kamarádství se Skřítky“?                                                                                                                Získání povědomí o podmínkách pro růst rostlin, ale i možnostech podpory ochrany přírody kolem nás. Vyzkoušení si předpěstování a pěstování květin a zeleniny.  Naučit se pečovat o náš „pyramidový záhonek“ a drobné ovoce na školní zahradě.                                                                                                                                                                       Dalším z cílů bude zaměření na svět lidí, v podobě poznávání lidského těla, předcházení nemocí nejen pomocí „kouzelných bylinek“, ale i další důležité poznatky jako je cestování v dopravních prostředcích a pravidlech bezpečnosti. Také o tom, kde a jak lidé bydlí, kde a jak pracují apod. A budeme se snažit, abychom si nové poznatky měli možnost vyzkoušet nebo uvidět na vlastní oči.                                                                                                                                  V neposlední řadě nás „Skřítkové“ provedou světem pohádek a fantazie, a to nejen prostřednictvím knih, které nás podpoří ve předčtenářské gramotnosti. Společně se „Skřítky“ budeme poznávat možnosti moderních IT technik v podobě pozorování digitálními mikroskopy, programování digi včelky a využití  vzdělávacích programů na interaktivní tabuli. „Skřítkové“ nás na oplátku provedou a seznámí s polytechnickými a konstruktivními činnostmi, ale i s předmatematickými činnostmi, se kterými mají velmi bohaté zkušenosti.                                                                             Nezapomene také na pohyb, zpívání, kreslení a další radostné činnosti, kterými naopak potěšíme my naše kamarády „Skřítky“ a společně se pokusíme propojit svět pohádek se světem lidí!