ADAPTAČNÍ TÝDEN

Zveme nově přijaté děti a jejich rodiče (zákonné zástupce) na „Adaptační týden“.

Přijďte se seznámit s prostředím školy, třídy a svoji paní učitelkou.

KDY: od 24. 8. 2020 do 28. 8. 2020

Návštěvu můžete využít v dopoledních hodinách a to:

od 7:30 do 8:30 hod. ve třídě, kterou bude Vaše dítě navštěvovat

nebo od 9:30 do 11:15 hod. na naší školní zahradě.

Prosíme o dodržování nastavených hygienických pravidel školy:

  • před prvním vstupem do MŠ vyplnit čestné prohlášení doprovázející osoby dítěte, včetně přicházejícího dítěte o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory – čestné prohlášení  (v odkazu)
  • po vstupu do budovy prosíme o dezinfekci rukou

formulář čestného prohlášení

 

Předem děkujeme za respektování našich pravidel.

Seznamy dětí budou vyvěšeny od 24. 8. 2020 v MŠ u vchodu.

Dítě po celou dobu adaptace provází rodič (zákonný zástupce)!

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Kolektiv MŠ.