INFORMACE A ORGANIZAČNÍ POKYNY PLATNÉ OD 11.5.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020!!!

Závazné pokyny pro rodiče:

Vstup do mateřské školy pouze označeným vchodem!

Žádáme o dodržování bezpečnosti při vstupu do areálu MŠ z důvodu výstavby nových šaten!

Děti musí být po celou dobu pod dozorem doprovázející (nejlépe) dospělé osoby!!! 

Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory („čestné prohlášení – příloha). 

 • po vstupu do budovy prosíme vydezinfikovat ruce
 • před mateřskou školou je nezbytné dodržovat odstupy 2 metry a neshlukovat se;
 • 1 doprovázející osoba se může zdržovat v mateřské škole pouze po nezbytně nutnou dobu (předat, vyzvednout dítě);
 • v šatně bude pouze doprovod max. ke 3 dětem, ostatní budou muset počkat u vchodových dveří a tzv. „kočárkárně“ nebo před MŠ – prosíme Vás o trpělivost;
 • do šatny vstupujte jednotlivě;
 • děti v mateřské škole nemají povinnost nosit roušku, roušky, které děti používají při cestě do MŠ, vložte do igelitového sáčku;
 • do MŠ děti nebudou nosit z domova žádné hračky, ani na spaní;
 • zákaz nosit jakékoliv vlastní potraviny, cukroviny, nápoje do MŠ;
 • je nutné zajistit oblečení do třídy a jiné oblečení na ven (nelze dát dítěte pouze 1x tepláky!!!);
 • po přestrojení dítě dovedete ke schodům, kde si zazvoníte na personál a vyčkáte jejich příchodu.

Do MŠ může pouze zdravé dítě, u budeme provádět vstupní filtr: 

 • dětem bude nad schodištěm za dohledu doprovázející osoby změřena teplota
 • teprve potom bude dítě převedeno do třídy
 • před vstupem do třídy si dítě omyje a vydezinfikuje ruce

Z hygienických důvodů nebudou rodiče v pouštěni dále do budovy – pouze k určeným schodům, které budou označeny!

Denní aktivity budou organizovány co nejvíce venku – na školní zahradě. 

Odpoledne při vyzvedávání dítěte domů

 •  v případě hezkého počasí budou děti na školní zahradě 
 • v případě nepříznivého počasí doprovod použije zvonek u schodiště a vyčká příchodu učitelky nebo personálu. 

V případě podezření budeme ihned kontaktovat rodiče a dítě bude izolováno od ostatních, proto změny telefonních čísel nahlaste, buďte dosažitelní. 

 Zákonný zástupce je povinen okamžitě vyzvednout z mateřské školy dítě, u kterého se v průběhu dne objeví příznaky COVID-19. 

Pokud se rozhodnete pro příchod nebo odhlášení dítěte do/z  MŠ v dalších dnech nebo týdnech vždy předem kontaktujte ředitelku MŠ (602 413 453) nebo vedoucí ŠJ 491 423 413.

Nikdo ze zaměstnanců doposud nepřišel s nákazou do kontaktu, proto prosíme rodiče, aby se svými dětmi stále dodržovali pravidla (nosili roušky, dodržovali hygienu, minimálně s dětmi cestovali, nenavštěvovali s dětmi velká nákupní centra apod.). 

Každý zaměstnanec mateřské školy chrání zdraví svěřených dětí, proto prosíme rodiče, aby pomohli ochránit zdraví všech zaměstnanců mateřské školy.  

Všechny důležité informace budeme vyvěšovat na webové stránky a hlavní nástěnku u nového vchodu. 

Předem děkujeme za dodržování výše uvedených pokynů a přejeme, abychom to vše společně zvládli ve zdraví a bez komplikací.

Těšíme se na vás!

Klára Skleničková, ředitelka školy

formulář čestného prohlášení

Soubor z MŠMT ochrana_zdravi_ms (1)