DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA OBNOVENÍ PROVOZU MŠ A ZAHÁJENÍ PŘÍSTAVBY ŠATEN!!!

Vážení rodiče,

obnovení provozu mateřské školy plánujeme od pondělí 11. 05. 2020.

Všechny rodiče budeme telefonicky kontaktovat (05. 05.  – 06. 05. 2020) a zjišťovat docházku dětí, která bude dobrovolná.

Podle počtu dětí, které nastoupí budeme zajišťovat bezpečné podmínky (hygienické i personální).

Informace k organizaci provozu MŠ a k dalším opatřením, která budou nutná pro bezpečné hygienické podmínky dětí i zaměstnanců MŠ budou pro Vás zveřejněny v tomto týdnu na webových stránkách MŠ.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAHÁJENÍ PŘÍSTAVBY ŠATEN!!!

Podle předpokladu budou stavební práce zahájeny v pondělí 18. 05. 2020 z tohoto důvodu bude hlavní vchod do MŠ uzavřen a prostor zabezpečen stavební firmou. V případě změny termínu budete informováni.

Nově se bude do budovy vcházet tzv. „služebním vchodem“.

Žádáme všechny osoby, aby v době výstavby dodržovali bezpečnostní pokyny školy a v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENECHÁVALI DĚTI BEZ DOZORU!!