ZMĚNA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v měsíci březnu a dubnu 2020!!!

Z důvodu omezení provozu mateřské školy, dochází po dohodě se zřizovatelem k úpravě úplaty za předškolní vzdělávání následujícím způsobem:

měsíc březen     180 Kč

měsíc duben         0 Kč

Rozdíl 220 Kč z březnové úplaty za předškolní vzdělávání bude vrácen zpět při dalším vyúčtování za II. pololetí školního roku 2019/2020.

Úplata za předškolní vzdělávání uhrazená za měsíc duben, bude převedena na měsíc květen.

Klára Skleničková, ředitelka školy