Minifestival mateřských škol

KDY: ve čtvrtek 27. února 2020

KDE: v budově úřadu městyse Velké Poříčí – hlavní sál.

Program: pro učitele od 9.30 do 17.00 hod.  

                pro veřejnost od 15.00 do 17.00 hod.

Rodiče a prarodiče se seznámí s aktivitami mateřských škol. 

Všichni jsou vítáni!

 

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

Myšlenkou projektu je komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků všech mateřských škol zřizovaných městem Náchod.

Více informací na http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/projekty/vzdelavani/default.asp

Projekt Šablony pro MŠ Alšova, Náchod

Více informací o probíhajícím projektu: