PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom ještě touto cestou PODĚKOVALI za vytvoření příjemné vánoční atmosféry na včerejší akci „Cesta za světýlkem“ a za VEŠKERÉ sponzorské dary, kterých si velice vážíme.

DĚKUJEME

Děti a Kolektiv MŠ