ADAPTAČNÍ TÝDEN

Zveme nově přijaté děti a jejich rodiče (zákonné zástupce) na „Adaptační týden“.

Přijďte se seznámit s prostředím školy, třídy a svoji paní učitelkou.

KDY: od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019

Návštěvu můžete využít v dopoledních hodinách a to:

od 7:30 do 8:30 hod. ve třídě, kterou bude Vaše dítě navštěvovat

nebo od 9:30 do 11:15 hod. na naší školní zahradě.

Seznamy dětí budou vyvěšeny od 19. 8. 2019 v MŠ u hlavního vchodu.

Dítě po celou dobu adaptace provází rodič (zákonný zástupce)!

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Kolektiv MŠ.