Zápis přijaté děti na školní rok 2019 / 2020

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřské škola, Náchod, Alšova 952 rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Náchod, Alšova 952.
Registrační čísla přijatých dětí se zkušební dobou na období 3 měsíců
pro školní rok 2019-2020

Registrční číslo                                                         Přijetí

1 / 2019  Dítě přijato
3 / 2019  Dítě přijato
5 / 2019  Dítě přijato
6 / 2019  Dítě přijato
9 / 2019  Dítě přijato
10 / 2019  Dítě přijato
11 / 2019  Dítě přijato
13 / 2019  Dítě přijato
14 / 2019  Dítě přijato
15/ 2019  Dítě přijato
18/ 2019 Dítě přijato
20 / 2019 Dítě přijato
21 / 2019 Dítě přijato
22 / 2019 Dítě přijato
23 / 2019 Dítě přijato
24 / 2019 Dítě přijato
25 / 2019 Dítě přijato
27 / 2019 Dítě přijato

 
Klára Skleničková
ředitelka školy

Datum zveřejnění 03. 06. 2019