PODĚKOVÁNÍ za „CESTU KOLEM SVĚTA“

Velké poděkování za skvěle připravený vzdělávací program na téma „Cesta kolem světa“, který pro naše děti z Mateřské školy, Náchod, Alšova 952 připravili studenti třetího a druhého ročníku z Academia Mercurii Náchod. Díky studentům jsme mohli aktivně procestovat Německo, Rusko, Španělsko, ale také Českou republiku, Velkou Británii, Francii a věřte, že cestování bylo opravdu zajímavé a ještě zábavné! Nejen, že jsme mohli ochutnat typické dobroty těchto zemí, vyhledávat v mapách, poslechnout si jejich jazyk nebo se přiučit některá slovíčka, ale také jsme měli možnost prohlédnout si zajímavosti z dané země či vyřešit nějaký ten úkol. Studenti byli opravdu velmi dobře připraveni a vybaveni mnoha obrázky, předměty typickými pro danou zemi a hlavně jejich přístup byl k nám dětem velmi vstřícný a kamarádský! Naopak, my děti ze školky, jsme studenty překvapily mnoha znalostmi o těchto zemích, které jsme se dozvěděly během našeho celoškolního projektu „VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE“. V tomto projektu, jsme se dozvěděly o zajímavostech města Náchoda, o naší krásné České republice, ale i našich sousedech za hranicemi. Také o světadílech a dalších cizích zemích. Právě proto ​„Cesta kolem světa“ se studenty byla pro nás opravdu nejvhodnějším zakončením tohoto dlouhodobého projektu!
Samozřejmě děkujeme vedení a doprovázejícím učitelům soukromé školy Academia Mercurii Náchod, za perfektní přípravu a skvělou organizaci celého programu „CESTA KOLEM SVĚTA“.
Budeme se těšit na další spolupráci v příštím roce.
Přejeme tedy všem mnoho zážitků z cestování o prázdninách a šťastný návrat domů,
protože „VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE“
Přejí děti a zaměstnanci z Mateřské školy, Náchod, Alšova 952.

 

Více fotek v sekci třídy.