PODĚKOVÁNÍ S PŘÁNÍM

Rádi bychom poděkovali všem rodičům

za veškeré věnované SPONZORSKÉ DARY a  celoroční skvělou spolupráci! 

 A zároveň přejeme všem dětem, rodičům a ostatním příznivcům naší MŠ,

krásné a prosluněné prázdniny, plné skvělých zážitků a odpočinku!

Zaměstnanci MŠ.